Blijf thuis bij klachten

De Tweede Kamer heeft de voor ons belangrijke motie aangenomen waarin Nico Drost (ChristenUnie) en Joba van den Berg (CDA) de regering verzoeken om veel actiever uit te dragen dat Nederlanders thuis moeten blijven bij klachten. Er was een grote meerderheid van 120 van de 150 Kamerleden die voor de motie hebben gestemd.

PostCovid NL is blij met deze motie. Weliswaar wordt nu in overheidscommunicatie opgeroepen gezond verstand te gebruiken en thuis te blijven met klachten, maar deze informatie is slecht vindbaar en wordt niet actief uitgedragen. Dit advies wordt mede daarom dan ook niet breed nageleefd. Hierdoor ontstaan onnodig corona-besmettingen die Long Covid klachten tot gevolg kunnen hebben. Door het aannemen van de motie moet de regering het advies breder uitdragen zodat een veel groter publiek wordt bereikt. 

Goede definitie

Ook drie andere moties zijn aangenomen die voor ons van belang zijn. Zo diende Pieter Omtzigt met succes een motie in om samen met patiënten, artsen en verpleegkundigen tot een breed gedragen definitie te komen van Post-Covid. Deze is er nog niet en is nodig voor het opzetten van een goed registratiesysteem. Het ontbreken van een definitie is een gemis voor de wetenschap. Long Covid-patiënten en de zorgsector hebben behoefte aan een definitie en een registratiesysteem. Door de motie van Omtzigt gaat deze er nu komen. Minister Kuipers van VWS moet de Kamer hier binnen drie maanden over informeren.  

Tevens is een motie aangenomen van Kamerlid Jimmy Dijk (SP) om het aanbod van interdisciplinaire zorg voor Long Covid-patiënten te verbeteren. En dan is er nog een motie aangenomen van Joba van den Berg (CDA) om versnippering bij onderzoek tegen te gaan. Hiertoe wordt bij de opzet van het meerjarig onderzoekprogramma en het expertisenetwerk aandacht besteed aan integraliteit van het onderzoek. 

Blij met MIT-advies

Daarnaast is meer positief maatschappelijk en politiek nieuws te melden. Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) presenteerde een advies over de aanpak van Long Covid. Het MIT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de regering over de maatschappelijke aspecten van pandemieen. Wij zijn blij met het advies dat er nu ligt en we  roepen het kabinet op om snel aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Het advies onderstreept de ernst van Long Covid en de impact die het heeft op de patiënt en op de maatschappij. Er is nog steeds te weinig erkenning en dat leidt tot onbegrip of zelfs ontkenning. Bovendien kunnen patiënten op dit moment nog steeds nergens terecht. PostCovid NL pleit voor snelle (her) opening van gespecialiseerde poli’s.

De aanbevelingen van het MIT sluiten aan bij de standpunten van PostCovid NL;

  • Onderzoek naar de medische en maatschappelijke gevolgen
  • Monitoring van de aantallen patiënten, de medische aspecten en de maatschappelijke gevolgen;
  • Geld voor gecontroleerde experimentele zorg;
  • Zorgen dat alle professionals, bijvoorbeeld jeugdartsen, WMO consulenten, CIZ consulenten, wijkverpleegkundigen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen goed geïnformeerd worden over wat Post Covid is. Ze moeten actuele inzichten krijgen en weten wat de patiënt nodig heeft.
  • Er komt een commissie om de WIA wanpraktijken aan te pakken. Het MIT geeft het advies de PostCovid-problematiek hierin expliciet mee te nemen.
  • Digitaal afstandsonderwijs voor kinderen moet beter en jongeren met Post Covid moeten langer over hun studie kunnen doen.
  • Ook zien we de enorm hoge kosten die Long Covid de maatschappij kost. Elke investering tot een oplossing/behandeling is het dus waard. Het MIT pleit ook voor  een open dialoog met patiënten. Patiëntenorganisatie PostCovid NL neemt die handschoen graag op.

 

Word donateur

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid