online vergadering

Patiëntenorganisatie PostCovid NL en de patiëntgroepen Long Covid Nederland en Kinderen Long Covid zoeken programmacommissieleden en leden voor het ZonMw-referentenpanel voor de beoordeling van financieringsaanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.

Afgelopen zomer heeft minister Kuipers van VWS laten weten 32 miljoen te gaan investeren in wetenschappelijk onderzoek naar Post-Covid. Voor de besteding van dat geld heeft organisatie ZonMw, in opdracht van VWS, een driejarig programma opgesteld. Dit programma heeft tot doel achter de oorzaak van Post-Covid te komen en te ontdekken hoe Post-Covid gediagnosticeerd en behandeld kan worden. De eerste stap was het opzetten van een onderzoeks- en expertisenetwerk. Januari 2024 beslist ZonMw over de inmiddels ingediende aanvraag hiervoor. Daarna zet ZonMw subsidieoproepen uit voor onderzoeken naar mogelijke oorzaken en behandelingen. 

Lees hier meer over het meerjarig onderzoeksprogramma van ZonMw. 

Onderzoek naar oorzaken en behandelingen

Begin 2024 staan 2 subsidieoproepen (calls) gepland voor biomedisch en klinisch onderzoek naar Post-Covid.

Meer informatie over de inhoud van deze subsidieoproepen, de beoordelingscriteria en het tijdspad leest u hier (lees ook de veel gestelde vragen onderaan deze pagina):

Start post-COVID onderzoek en vooraankondiging subsidieoproepen | ZonMw

Wie wil mee beoordelen?  

Bovengenoemde financieringsaanvragen worden beoordeeld door zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen. Op basis van hun advies wordt besloten welke aanvragen wel of niet worden gefinancierd.  

PostCovidNL en Long Covid Nederland werken nauw samen met ZonMw om alle aanvragen ook door ervaringsdeskundigen te laten beoordelen. 

We zijn dan ook op zoek naar minimaal 20 mensen met Post Covid en/of hun naasten die lid willen worden van het referentenpanel en 4-8 mensen met Post Covid en/of hun naasten die aan de programmacommissies willen deelnemen.

 

Referentenpanel

Als lid van het referentenpanel beoordeel je (meerdere) aanvragen. Je beoordeelt aanvragen eerst thuis en vervolgens bespreek je online de aanvragen met 2 andere patiëntreferenten. Dit groepsoordeel vormt het advies voor de ervaringsdeskundigen die deelnemen aan de programmacommissies. Als patiëntreferent beoordeel je op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak.

Programmacommissie

In de programmacommissie wordt het definitieve advies bepaald dat voorgelegd wordt aan het bestuur van ZonMw. Het bestuur neemt de definitieve beslissing op basis van dit advies.

Deze commissies worden door het bestuur van ZonMw ingesteld en werken onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur. Commissieleden zijn op persoonlijke titel benoemd, zij nemen niet deel namens een organisatie. Bij de samenstelling van de commissie let ZonMw op de deskundigheid van de leden. Aan de programmacommissie nemen zowel wetenschappers als ervaringsdeskundigen deel. Ervaringsdeskundigen beoordelen de relevantie van een aanvraag vanuit het patiëntperspectief. Alle deelnemers hebben stemrecht. De commissie streeft naar het nemen van een beslissing op basis van consensus. Als dat niet lukt dan wordt bij meerderheid van stemmen besloten. 

Wat vragen we van je? 

 • Je hebt zelf Post Covid (gehad) of bent een directe naaste of ouder van iemand met Post Covid. 
 • Je bent goed op de hoogte van Post Covid: wat is het, hoe manifesteert het zich, welke hypothesen over oorzaken zijn er bekend, wat is belangrijk voor de verschillende te onderscheiden groepen van patiënten e.d.  
 • Je stelt jezelf op de hoogte van ervaringen van anderen met PostCovid bv door het volgen van (sociale)media of contact met patiëntenorganisaties.
 • Je kunt ziekte-overstijgend denken, hebt inlevingsvermogen en bent communicatief vaardig.
 • Je kunt onderscheid maken tussen je eigen persoonlijke mening en de opvatting van patiëntenorganisatie/groepen en maakt dit zo nodig bespreekbaar.
 • Beheersing van de Engelse taal is een pré. 
 • Er mag geen sprake zijn van belangenverstrengeling. Op deze pagina vind je de gedragscode belangenverstrengeling: Zorgvuldige subsidieprocedure ZonMw voorkomt belangenverstrengeling | ZonMw 
 • De voorstellen moeten in ongeveer 3 weken beoordeeld worden. Dat vraagt uiteraard wel tijd en energie. ZonMw laat ruim vooraf weten hoe de planning eruitziet zodat je er rekening mee kan houden in je eigen planning. Zie hieronder de voorlopige tijdslijnen.
 • Er staat een vergoeding tegenover. 
 • Voorafgaand aan de beoordeling volg je een training over hoe je kan beoordelen. Deze training is qua belasting aangepast voor mensen met Post-Covid. 

 

Voorlopige tijdsplanning

Online training Beoordeling wetenschappelijk onderzoek, voor iedereen. Deze training is verspreid over meerdere momenten:

 • 5 of 6 februari een bijeenkomst van een half uur om vragen te kunnen stellen over een vooraf bekeken video.
 • 3 bijeenkomsten van 10.30 – 12.00 uur op de maandagen of dinsdagen: 12/13 februari en 19/20 februari en 26/27 februari.
 • huiswerkopdrachten tussendoor zijn onderdeel van de training.

1e fase, projectidee subsidieaanvragen

 • Deelnemers referentenpanel: 5-25 maart beoordeling van aanvragen biomedisch onderzoek.
 • Deelnemers referentenpanel: 22 maart – 8 april beoordeling van aanvragen klinisch onderzoek.
 • Programmacommissie biomedisch onderzoek: 5-25 maart beoordeling van aanvragen en rond 1 april vergadering.
 • Programmacommissie klinische onderzoek: 22 maart – 8 april beoordeling van aanvragen en rond 15 april vergadering.

2e fase, uitgewerkte subsidieaanvragen

 • Deelnemers referentenpanel: 14 juni – 8 juli beoordeling van aanvragen biomedisch onderzoek.
 • Deelnemers referentenpanel: 26 juni -22 juli beoordeling van aanvragen klinische onderzoek
 • Deelnemers programmacommissie biomedische aanvragen:  beoordeling: 31 juli- 28 augustus en vergadering rond 12 september.
 • Deelnemers programmacommissie klinische aanvragen:  beoordeling 14 augustus- 11 september en vergadering rond 20 september.

Iets voor jou? 

Wil je graag actief betrokken zijn bij het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor mensen met Post Covid? Spreekt deze rol je aan? Stuur dan je cv met motivatie aan Miek de Dreu; miekdedreu@postcovidnl.nl  

Je kunt haar ook je eventuele vragen stellen. 

We selecteren op volgorde van binnenkomst.

Vanwege de feestdagen wordt de mailbox vanaf 10 januari bekeken. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid