Jimmy Dijk

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publiceert PostCovid NL interviews met vooraanstaande politici. Hoe kijken zij naar de problematiek rond Long Covid? Wat mogen we van ze verwachten? We geven geen stemadvies en laten de lezer oordelen over wat de politici zeggen in de interviews.

In deze vijfde aflevering spreken we Jimmy Dijk (38) van de SP. Hij kwam in april van dit jaar in de Tweede Kamer, toen er een plaats vrij kwam na het vertrek van Maarten Hijink. Dijk staat nu op de vierde plaats van de SP-kieslijst en blijft dus vrijwel zeker in de Kamer. We waarderen het dat hij tijd maakte voor PostCovid NL, ook omdat hij het nu extra druk heeft doordat hij niet alleen kandidaat is voor de verkiezingen, maar ook campagneleider. Tevens waarderen we het dat Dijk ons stembusakkoord mede heeft ondertekend.

Bewondering

Dijk gaf direct aan tijdens ons gesprek dat hij bewondering en respect heeft voor de ervaringsdeskundigen met Long Covid. ‘Ik vind het knap dat mensen die zo ziek zijn zich toch inzetten voor de goede zaak. Met het Post-Covid debat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld onlangs. Dan zie ik mensen op de tribune zitten waarvan ik weet dat ze al hun energie gespaard hebben om er die avond bij te zijn en dat ze de dagen erna vrijwel niets kunnen omdat ze geen energie hebben. Dan voel ik me klein als ik met bewondering naar die mensen kijk. Het is de hoogste vorm van democratie als mensen zich organiseren en ergens helemaal voor gaan. En als ze dat ondanks de enorme belemmeringen die ze vanwege hun aandoening ervaren, toch op een geweldige manier kunnen doen, dan vind ik dat enorm knap. En als we dan als SP kunnen helpen, vind ik dat super. Bij de SP hebben we een cultuur dat als we vastbijten ook niet loslaten totdat onze doelen zijn bereikt. Ik ben nooit snel nerveus of zo, maar ik vond het een spannend debat. Ik had het gevoel dat er eindelijk wat ging gebeuren. Onder meer is de motie dat er behandelcentra moeten komen werd aangenomen, daar waren we natuurlijk blij mee’.  

Georganiseerde ervaringsdeskundigen

En Dijk zegt dat de bijdragen van de ervaringsdeskundigen die de weg naar de politiek hebben gevonden, essentieel zijn. ‘Tijdens het veelbesproken debat over Post-Covid konden we dingen inkoppen, maar dat had niet gekund zonder de inzet van de georganiseerde ervaringsdeskundigen; diezelfde mensen die op de publieke tribune zaten en die een uur eerder een petitie hadden ingediend,’ zegt Dijk.

Dijk hoorde al vroeg over de problematiek rond Post-Covid. ‘Ik was in gesprek met schoonmaakpersoneel van een ziekenhuis en daar was iemand bij die vertelde over Long Covid klachten en dat er meer collega’s van haar ziek waren. Al snel hoorde ik ook van verpleegkundigen, verzorgend personeel en andere cruciale beroepen die vergelijkbare klachten hadden. Het is zo naar dat er nog zoveel onbegrip is en dat er nog geen medische doorbraak is. Onderzoek blijft daarom enorm belangrijk. Ik weet dat andere partijen dit vooral en liefst alleen in groot Europees verband willen doen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat Europese onderzoeken langer duren. Maar dat betekent overigens beslist niet dat we niet naar het buitenland moeten kijken’.

Duitsland

‘Kijk ook wat je kunt leren van Duitsland. Daar zijn er zo’n honderd klinieken en 17 speciaal voor kinderen met Long Covid. Je kunt dat niet wegwuiven onder het motto van ‘de gezondheidszorg is in Duitsland anders geregeld’ en dat je het daarom niet zou kunnen vergelijken. Het verschil tussen 0 in Nederland en ruim honderd in Duitsland is te groot om dat met zo’n argument weg te poetsen. Daarnaast zorgt een goede informatieve campagne in Duitsland ervoor dat Long Covid bekender wordt onder de bevolking, niet om mensen bang te maken, maar dat het geen psychische ziekte is, maar een biomedische oorzaak heeft. Frankrijk is ook goed bezig wat dat betreft. Maar Duitsland nog meer. Bij onze Oosterburen is de afgelopen 10 tot 20 jaar flink geïnvesteerd hebben in de behandeling van postinfectieuze ziektes. Er is niet meteen genezing, maar ze kunnen wel klachten verlichten. Leer van andere landen, ga niet wachten op iets dat van Europa komt. Je hoeft er niet op te wachten want er zijn goede voorbeelden waar we wat van kunnen leren. Het kan en moet anders in Nederland, want voor mensen met Post-Covid en andere postinfectieuze aandoeningen tikt de tijd door.

Feyenoord

Als Dijk wordt herkozen blijft hij zich inzetten voor onder meer de doelstellingen die in het stembusakkoord staan, zodat veel dingen voor mensen met Post-Covid in Nederland inderdaad beter geregeld worden. Momenteel is hij ook campagneleider voor de verkiezingen en heeft hij nauwelijks vrije tijd. Maar als hij een keer tijd voor zichzelf heeft, leest hij graag, bezoekt hij voetbalwedstrijden van Feyenoord en vindt hij het heerlijk om uiteten te gaan met zijn vriendin, vaak in Groningen waar hij sinds zijn achttiende woont. 

Concreet staat in het verkiezingsprogramma van de SP: Voor zorgverleners en andere cruciale werkers die Long-Covid hebben opgelopen door te blijven werken tijdens de pandemie, zorgen we voor een betere regeling die recht doet aan hun situatie. Daarnaast breiden we de mogelijkheden voor onderzoek naar en zorg en ondersteuning van Long-Covid-patiënten uit

Blijvende klachten? Deel jouw ervaring!

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid