In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publiceert PostCovid NL interviews met vooraanstaande politici. Hoe kijken zij naar de problematiek rond Long Covid? Wat mogen we van ze verwachten? We geven geen stemadvies en laten de lezer oordelen over wat de politici zeggen in de interviews. We sluiten de serie af met een overzicht van wat er over Post-Covid in de verkiezingsprogramma’s staat, zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken.
In deze derde aflevering spreken we Julian Bushoff (26), hij werd al op zijn 21ste fractievoorzitter van de Groningse gemeenteraad en kwam bijna een jaar geleden in de Tweede Kamer nadat een PvdA-zetel was vrij gekomen door het vertrek van Khadija Arib. De loopbaan van Bushoff lijkt als een speer te gaan; bij de komende verkiezingen staat hij op de 8ste plaats van de gezamenlijke lijst van GroenLinks-PvdA. Daarmee is hij vrijwel zeker van een zetel in de nieuw gekozen Tweede Kamer die op 6 december van start gaat.

 

Forse investering

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA staat een speciale paragraaf over Post-Covid: “Voor effectieve behandeling en diagnostiek van postcovid (of long covid) is een forse en langjarige investering in onderzoek van groot belang. Op de korte termijn moeten patiënten toegang hebben tot post-covid expertisecentra. We breiden deze expertisecentra zo mogelijk uit voor ook andere post-infectieuze aandoeningen. Daarnaast zetten we in op betere bekendheid over post-covid onder artsen, burgers, scholen, werkgevers en andere relevante instellingen en organisaties. Voor werknemers met een cruciaal beroep die tijdens de coronacrisis door hun werk long-covid hebben opgelopen moet de beoogde financiële regeling worden verruimd, verhoogd en vereenvoudigd."

Schrijnende verhalen

Bushoff hoorde al vroeg tijdens de coronacrisis dat er veel mensen waren die langer klachten hadden na de aanvankelijke corona-infectie. ‘Ik weet het nog zo goed omdat het zulke schrijnende verhalen waren. Dat raakte me. Jonge mensen in de bloei van hun leven die ineens niks meer kunnen. Bijna geen energie meer. Sommigen kunnen een uurtje per dag wat doen en dat is het. Hele gezinslevens die zijn ontwricht. Mensen die hun ambities niet meer kunnen najagen door de pure pech dat ze een coronabesmetting hebben opgelopen en daar de langdurige gevolgen van moeten ondergaan. Ook veel jongeren en kinderen. Dat is ontzettend naar en als ze dan ook worden tegengewerkt door bijvoorbeeld bedrijfsartsen, maar ook leerplichtambtenaren die Post-Covid maar flauwekul vinden. Stel je eens voor dat je een ziek kind hebt waar je alles voor wilt doen en dat je dan wordt aangesproken op je ouderschap door een onwetende leerplichtambtenaar. Dat is verschrikkelijk en ik wil me er voor inzetten dat daar een einde aan komt.’

Politiek niet met de paplepel

Bushoff heeft de politiek niet met de paplepel ingegoten gekregen. ‘Wel heeft het omzien naar elkaar altijd voorop gestaan in mijn opvoeding en later in mijn leven. Ik wil graag iets toevoegen aan de maatschappij en ik zie de politiek als een van de manieren waarop je voor anderen iets kunt betekenen en wat kunt bijdragen aan het algemeen belang. Dat hoeft op zich helemaal niet per se in de politiek natuurlijk, dat kan binnen zoveel sectoren. Bij mij is het zo gelopen dat ik mijn voldoening in de  politiek vind. Ik heb er niet bewust op aangestuurd, maar er gebeurden steeds dingen waardoor ik een stap verder kwam in de politiek, eerst in de Groningse gemeenteraad en nu in de Tweede Kamer. Het is ook een kwestie van geluk hebben en daarom vind ik het ook zo naar dat mensen met Post Covid hun hele loopbaan, gezinsleven en zoveel mooie dingen in het leven niet meer kunnen ervaren door pure pech.. 

‘Duidelijkheid’

Er zijn zoveel mensen die hier onder lijden. Het zijn er honderdduizenden, maar toch hebben we die aantallen onvoldoende duidelijk in kaart. Daarom ben ik er voorstander van om mensen met Post Covid goed te registreren. Zodat we duidelijk hebben hoeveel mensen in Nederland lijden onder Post-Covid. Die getallen helpen meer dan menigeen misschien denkt. Als we het probleem kunnen kwantificeren, helpt dat in de samenleving en de politiek. Het komt nou eenmaal anders binnen als je leest dat 450.000 mensen een ernstige ziekte hebben of 5.000. Dat maakt gewoon verschil als het gaat om de prioriteiten die gesteld worden en met verdeling van budgetten,’ benadrukt Bushoff. ‘Duidelijkheid gecombineerd met een goede bewustwordingscampagne zal zoden aan de dijk zetten voor erkenning, meer begrip en wellicht hogere budgetten voor onder meer onderzoek,’ zegt Bushoff. 

Duitsland

Bushoff wil dat Nederland een leidende rol inneemt als het gaat om onderzoek. ‘Als de expertisecentra er komen zijn dat ook uitstekende plaatsen waar niet alleen patiënten goed terecht kunnen, maar waar ook onderzoek gedaan kan worden. Zou fantastisch zijn als er cohort studies zijn naar veelbelovende behandelingen waar patiënten uit Nederland aan mee kunnen doen en baat bij kunnen hebben, aldus Bushoff.

Belangrijk is dat minister Kuipers van VWS nu de wens van de Tweede Kamer uitvoert en aan de slag gaat met expertisecentra. Hij lijkt nog steeds niet enthousiast te zijn. Hij wuift het feit weg dat Duitsland met 119 expertiseplaatsen en klinieken laat zien dat het wel kan. Het systeem zou daar volgens de minister compleet anders zijn. Dat zal best, maar dat is geen excuus dat er hier geen enkel centrum is. Het nul van de minister is echt geen heilige graal. Laten we wat dit betreft beter naar Duitsland kijken. Daar hebben ze het beter op orde.’   

Stembusakkoord

Julian heeft namens GroenLinks-PvdA het stembusakkoord van PostCovid NL, Long Covid Nederland, #NietHersteld en Kinderen met Long Covid getekend. 

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid