Pia Dijkstra

Pia Dijkstra, minister van Medische Zorg, kondigde vanavond in het programma Kassa aan dat de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) de leiding krijgt over het opzetten van gespecialiseerde poliklinieken. Pia Dijkstra: 'Ik wil dat patiënten met post-COVID zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Daarom geef ik nu richting: Ik vraag de academische ziekenhuizen in Nederland om het voortouw te nemen.'

Wij, de patiëntenorganisaties, zijn blij met deze concrete stappen en duidelijk eigenaarschap. De regie ligt nu bij de academische ziekenhuizen. Wij werken nauw met hen samen om te zorgen dat de besluitvorming aansluit bij de door ons opgestelde criteria. Het moet gaan om medisch-specialistische zorg waarbij vanuit verschillende relevante medisch specialismen (zoals de cardioloog, longarts, neuroloog, internist, immunoloog) gekeken wordt. Daarnaast benadrukken we ook dat deze gespecialiseerde poli’s een goede geografische spreiding moeten hebben. En dat deze poli’s uniforme zorg bieden, zodat elke patiënt erop kan vertrouwen de best mogelijke, specialistische zorg te krijgen op basis van de meest recente (wetenschappelijk) kennis uit binnen en buitenland. Het is ook cruciaal dat de poli’s zelf klinische expertise ontwikkelen, dus áltijd gekoppeld aan gedegen onderzoek en behandelevaluatie. Tot slot pleiten we ervoor dat patiëntenparticipatie een fundament vormt binnen elk van deze poli’s. 
Het vertrouwen groeit dat deze zomer de eerste pilot-polikliniek geopend wordt.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid