Fysiotherapie

Longfonds pleit als patiëntenorganisatie voor meer begrip en betere ondersteuning van mensen met Long Covid. Deze punten brengen we ook onder de aandacht van de politiek. Op dit moment maken we ons hard voor onder meer de volgende onderwerpen. 

  • Verlenging van de regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten
    Met deze regeling kunnen mensen met langdurige coronaklachten gebruikmaken van paramedische zorg binnen het basispakket. Voorwaarde is dat tegelijkertijd de effectiviteit van de zorg door onderzoek in kaart wordt gebracht. Dit onderzoek is nog niet afgerond maar de einddatum van de regeling komt al wel in zicht: 1 augustus 2022. Longfonds wil dat mensen die het afgelopen jaar corona hebben gehad of nog corona krijgen en langdurige klachten overhouden, gebruik kunnen maken van dezelfde zorg als mensen die eerder corona kregen. Daarom pleiten wij voor verlenging van de regeling met een jaar. Daarbij willen we dat er op basis van de uitkomsten van het onderzoek nagedacht wordt over een structurele manier om passende zorg te blijven verlenen aan mensen met langdurige coronaklachten. In samenspraak met artsen en patiënten. 

  • Goede diagnosestelling van Long Covid
    Nu de PCR-test wegvalt, en steeds meer mensen slechts een zelftest doen die niet centraal geregistreerd wordt, kan dit leiden tot problemen met de diagnosestelling met Long Covid. Dit heeft weer gevolgen voor de aanspraak op en vergoeding van herstelzorg. En mogelijk ook op de arbeidsrelatie in verband met verzuim. Dit zagen we ook aan het begin van de pandemie. Mensen die toen Long Covid kregen, hadden meestal geen test gedaan en daardoor ontstonden problemen met toegang tot de juiste zorg en rondom werk. Wij pleiten daarom voor het regelen van een goede diagnosestelling van Long Covid. 

  • Aandacht voor Long Covid in het lange termijn overheidsbeleid
    Recent verscheen het langetermijnbeleid van het kabinet rond Covid. Hierin wordt terecht veel aandacht besteedt aan de coördinatie van de acute en de langdurige zorg. De zorg voor mensen met Long Covid mag daar natuurlijk niet in ontbreken maar dit is helaas wel het geval. Mensen met Long Covid hebben behoefte aan goede coördinatie van hun zorg, bijvoorbeeld door een casemanager. Dit is voor hen belangrijk, vooral door de onbekendheid met de juiste behandeling. Op dit moment worden zij nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Wij roepen daarom op om de zorg voor mensen met long covid nadrukkelijk onderdeel te maken van het Langetermijnbeleid Covid-19. 

Wij gaven deze punten mee aan de politiek in voorbereiding op het coronadebat van afgelopen dinsdag 19 april in de Tweede Kamer. Veel politieke partijen brachten Long Covid tijdens het debat onder de aandacht. Zo werden er vragen gesteld over de herstelzorg. Minister Kuipers antwoordde dat het kabinet bekijkt of de herstelzorgregeling kan worden verlengd. In mei wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, ook op de andere onderwerpen, brengen we jullie daarvan weer op de hoogte. 

Nu je hier bent… Maak jij het mee mogelijk?

Doe mee en doneer eenvoudig via Tikkie zodat we jou en anderen met langdurige coronaklachten op weg kunnen helpen.

Gezichten achter Long Covid