Ernst Kuipers, minister van VWS, ging vandaag tijdens een werkbezoek in gesprek met mensen met langdurige (Long) Covid. Hij was zeer geïnteresseerd om te horen tegen welke problemen zij aanlopen, welke ondersteuning zij hierbij krijgen en wat er nodig is om deze beter aan te laten sluiten bij hun behoefte. Ook sprak hij met zorgverleners over hun ervaring in het begeleiden en behandelen van deze nieuwe patiëntengroep en liet hij zich bijpraten door Longfonds en C-Support. Zo sprak hij met Longfonds-directeur Michael Rutgers over Coronaplein.nu en onze inzet als patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige Covidklachten.

Herkenning en Erkenning

Met dit werkbezoek wil de minister bijdragen aan meer herkenning en erkenning voor mensen met langdurige Covid, in de samenleving en in het zorgveld. Longfonds is blij met het luisterend oor dat de minister bood aan mensen met langdurige Covid. Erkenning en herkenning zijn van cruciaal belang voor deze nieuwe patiëntengroep, die wij sinds het begin van de coronapandemie ondersteunen met Coronaplein.nu.

Zoektocht

De minister was onder de indruk van de indringende verhalen van Bianca, Ruben en Erik. De impact die langdurige covid heeft op hun leven is enorm groot. Bianca, 47 jaar uit Oldenzaal, raakte anderhalf jaar geleden besmet met corona en kan nog steeds weinig tot niets zelf doen: ‘Ik doe kleine klusjes in huis: een beetje afstoffen of het eten voorbereiden. Daarna moet ik weer rusten op de bank. Mijn man neemt zoveel mogelijk van mij over, hij is voor mij echt onmisbaar.’

Tijdens het werkbezoek kwam ook de zoektocht naar begrip en ondersteuning in de zorg ter sprake. Dit kost veel mensen met langdurige Covid onnodige energie. Bianca: ‘Mijn huisarts nam mijn klachten niet serieus. Ik ben bij allerlei specialisten geweest, maar zij konden mij niet verder helpen. Je mankeert van alles maar ze kunnen niets vinden. Gelukkig was daar mijn fysiotherapeut Ilse Kelder, zij is uiteindelijk mijn redding geweest. Zij heeft mij op de been gehouden en in contact gebracht met een ergotherapeut.’

‘Ik herken de zoektocht van Bianca volledig’, vult Ilse aan. ‘Ik mis de voorlichting vanuit de huisarts. Mensen worden soms automatisch doorgestuurd naar een fysiotherapeut, terwijl ze soms beter eerst aan de slag kunnen met een ergotherapeut. En er moet meer samenwerking komen tussen de verschillende behandelaren, dit probeer ik nu zelf te organiseren door contacten te leggen.’

Van het kastje naar de muur

Het verhaal van Bianca is exemplarisch voor de tienduizenden mensen met langdurige coronaklachten. Zij geven o.a. via Coronaplein.nu aan dat ze niet voldoende gehoord worden of ‘van het kastje naar de muur’ gestuurd worden. Het is duidelijk dat lang niet alle zorgverleners in de eerstelijnszorg voldoende zijn toegerust op goede ondersteuning van deze nieuwe patiëntengroep.

Longfonds doet als patiëntenorganisatie voor mensen met langdurige Covid een beroep op de minister. Michael Rutgers: ‘Er is kennis en betere afstemming nodig in de zorg. Daarom moet er veel beter multidisciplinair worden samengewerkt. Mensen verdwalen nu nog in een doolhof, ze weten het niet! Gelukkig staan er mensen op als de fysiotherapeut Ilse van Bianca. Maar die vinden min of meer zelf het wiel uit. We zouden willen dat dit veel structureler wordt ingericht.’

Michael in gesprek met Ernst Kuipers

Michael Rutgers sprak met de minister over deze en andere oplossingen die wij zien voor de problemen waar Bianca, Ruben, Erik en tienduizenden anderen tegenaan lopen in hun zoektocht naar de juiste zorg en ondersteuning. Lees meer hierover in ons Position Paper.

Heb jij hulp nodig bij je zoektocht naar de juiste ondersteuning? Kijk verder op dit Coronaplein voor betrouwbare informatie, (digitaal) advies bij herstel, lotgenotencontact en herkenbare verhalen. Daarnaast biedt C-support met een landelijk netwerk aan nazorg- en medisch adviseurs individuele ondersteuning aan mensen die drie maanden na een coronabesmetting nog steeds klachten hebben.

Word donateur

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid