overhandiging

Patiëntenorganisatie PostCovid NL is blij met het MIT advies en roept het kabinet op om op korte termijn aan de slag te gaan met de aanbevelingen. Het advies onderstreept de ernst van Long Covid en de impact die het heeft op de patiënt en op de maatschappij. Er is nog steeds te weinig erkenning en dat leidt tot onbegrip of zelfs ontkenning. Bovendien kunnen patiënten op dit moment nog steeds nergens terecht. PostCovid NL pleit voor snelle (her) opening van gespecialiseerde poli’s. 

De aanbevelingen van het MIT sluiten aan bij de standpunten van PostCovid NL

  • Onderzoek naar de medische en maatschappelijke gevolgen
  • Monitoring van de aantallen patiënten, de medische aspecten en de maatschappelijke gevolgen;
  • Geld voor gecontroleerde experimentele zorg; 
  • Zorgen dat alle professionals, bijvoorbeeld jeugdartsen, WMO consulenten, CIZ consulenten, wijkverpleegkundigen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen goed geïnformeerd worden over wat Post Covid is. Ze moeten actuele inzichten krijgen en weten wat de patiënt nodig heeft.
  • Er komt een commissie om de WIA wanpraktijken aan te pakken. Het MIT geeft het advies de PostCovid problematiek hierin expliciet mee te nemen.
  • Digitaal afstandsonderwijs voor kinderen moet beter en jongeren met Post Covid moeten langer over hun studie kunnen doen.
  • Ook zien we de enorm hoge kosten die Long Covid de maatschappij kost. Elke investering tot een oplossing/behandeling is het dus waard.

Het MIT pleit er ook voor dat er een open dialoog moet zijn met patiënten. Patiëntenorganisatie PostCovid NL neemt die handschoen graag op.

 

Wat is het MIT?

Het Maatschappelijk Impact Team (MIT) adviseert via de secretaris-generaal van het ministerie van SZW het kabinet over de maatschappelijke gevolgen van pandemieën en de aanpak hiervan, zoals de coronapandemie en coronamaatregelen. Het MIT geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. De oprichting van het MIT ligt in het verlengde van de lange-termijndoelen van het coronabeleid van het kabinet: sociaal-maatschappelijke en economische continuïteit/vitaliteit, en toegankelijkheid van de gehele zorgketen voor iedereen. Het kabinet vraagt voor het invoeren van nieuwe pandemiemaatregelen advies aan het MIT over de gevolgen op de economie en de samenleving. Het MIT staat naast het Outbreak Management Team (OMT) en heeft dezelfde rol als adviseur aan het kabinet.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid