Nico Drost (CU)

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november publiceert PostCovid NL interviews met vooraanstaande politici. Hoe kijken zij naar de problematiek rond Long Covid? Wat mogen we van ze verwachten? We geven geen stemadvies en laten de lezer oordelen over wat de politici zeggen in de interviews. We sluiten de serie af met een overzicht van wat er over Post-Covid in de verkiezingsprogramma’s staat, zodat iedereen een weloverwogen keuze kan maken.

In deze vierde aflevering spreken we Nico Drost (43) van de ChristenUnie. Hij vulde een jaar geleden de zetel op van Gert-Jan Segers in de Tweede Kamer en voor de komende verkiezingen staat hij op de zesde plaats van de ChristenUnie-kieslijst. Eerder was hij in 2019 enkele maanden tijdelijk vervanger van Stieneke van der Graaf. Drost werkte als zelfstandig adviseur, met name in de Nederlandse maakindustrie en was als fractievoorzitter actief in de gemeenteraad van Rhenen. In de Tweede Kamer houdt hij zich onder meer bezig met onder meer digitale zaken, onderwijs, defensie, gezondheid, welzijn en sport. Ook op het gebied van Post-Covid heeft hij meermalen van zich laten horen met succesvolle moties en andere gelegenheden waarbij hij opkwam voor de belangen van mensen met Long Covid. Reden te meer hem op over dit onderwerp te bevragen.

In het verkiezingsprogramma van de CU is er relatief veel aandacht voor Post-Covid. Er staat onder meer: Het lijkt alsof Covid voorbij is en deze periode achter ons ligt. Echter, veel Post-Covid patiënten ervaren nog steeds de pijnlijke en levensveranderende gevolgen van deze periode. Deze mensen hebben goede zorg en begeleiding nodig. ‘Ook pleiten we in het programma voor meer onderzoek’, zegt Drost.

Reminder

Een belangrijk recent wapenfeit van Drost is dat zijn motie is aangenomen in de Tweede Kamer waarin hij de demissionaire minister Ernst Kuipers (D66) vraagt de speciale poli’s voor mensen met Post-Covid weer te openen. De Post-Covid organisaties voelen zich hierdoor gesteund maar maken zich grote zorgen of de minister de motie wel wil uitvoeren. Drost zit het ministerie in elk geval achter de broek. ‘We hebben gevraagd aan de minister hoe en wanneer hij de motie gaat uitvoeren. Als we geen antwoord krijgen, stuur ik een reminder. Het is weliswaar reces, maar dat geldt in principe alleen voor Kamerleden. Op de ministeries wordt gewoon doorgewerkt,’ zegt een optimistische Drost. ‘Gelukkig staat Post-Covid nu wel op de politieke agenda, er is een kantelpunt.’

‘Medische mallemolen’

Maar Drost realiseert zich wel degelijk dat we er nog lang niet zijn. ‘Ten eerste moeten de poli’s er gewoon snel komen. Het is toch te gek dat mensen met Post-Covid niet weten welke weg ze moeten bewandelen en vaak terechtkomen in een soort medische mallemolen. Er schuilt ontzettend veel leed achter de voordeur bij mensen die Post-Covid hebben. Dat raakt mij enorm. En ja, als er straks weer gespecialiseerde poli’s zijn, kunnen we helaas nog geen genezing bieden, maar wellicht wel ondersteuning, symptoomverlichting en misschien kunnen in die poli’s oftewel expertisecentra ook onderzoeken en trials gedaan worden, waar mensen met Post-Covid misschien al van kunnen profiteren,’ aldus Drost. ‘Ik mis nu een doortastende aanpak van de minister. Een heldere visie, een totaalplaatje, het is een beetje pappen en nathouden. Ik wil expertisecentra combineren met behandelcentra. Zorg dat je de opgedane kennis deelt en daar netwerken voor opricht.’

Vastbijten

Vanaf het begin dat ik over Post-Covid hoorde, voel ik me betrokken bij de problematiek. Ik weet nog goed wanneer ik er voor het eerst over hoorde. Ik zat net in de Kamer en er was een bijeenkomst over corona. Post-Covid kwam vervolgens ook aan de orde. MIT-voorzitter Jolande Sap zat er ook bij. Ik hoorde de schrijnende verhalen, via mailverkeer kwamen ook verschrikkelijke verhalen binnen en toen ging het voor me leven. Dit is een serieus issue. De impact is bij veel mensen enorm. Ik hoorde voor het eerst dat er een grote groep is, vaak jonge mensen en ook kinderen, die gehinderd worden in hun functioneren en soms bijna niets meer kunnen. Het feit dat wij daar niks aan deden, dat raakte mij misschien nog wel het meest. Hier wilde ik me voor inzetten en dat doe ik nog steeds met passie. Als ik me ergens in vastbijt, laat ik niet meer los. Mensen die in stilte lijden kan ik niet aanzien en daar kom ik voor op. Oog voor ieder mens, is mijn motto. En dan moet je bereid zijn naar mensen te luisteren,’ vindt Drost die getrouwd is en vier kinderen heeft (drie dochters en zoon).  

Bewustwording

‘Ik ben zeker voor een bewustwordingscampagne en die moet heel breed zijn. Want er zijn nog zoveel groepen die te weinig weten en vaak gewoon niet weten wat ze met het onderwerp aan moeten. Je merkt nog steeds dat er huisartsen zijn die er te weinig van weten. Daar begint het al mee. En scholen. Ouders die in de problemen komen met leerplichtambtenaren. Leerlingen, docenten en iedereen op school moeten weten wat Post-Covid is en dat ook kinderen het kunnen krijgen.’

Drost gaat verder: ‘En dan preventie, dat is ook een punt. We hebben met elkaar afgesproken dat we thuisblijven bij klachten. Alleen we doen het niet. Terwijl we kunnen bedenken dat we nog steeds mensen kunnen infecteren als we met klachten naar buiten gaan. Niet alleen een risico voor corona, maar ook voor Post-Covid en andere aandoeningen. Met een goede bewustwordingscampagne hebben we nog een wereld te winnen. Dat we beseffen dat Post-Covid een ernstige zaak kan zijn en dat we elkaar helpen als je bij ziekte thuisblijft. Want ook dat kan een wereld van verschil maken: dat we er voor elkaar zijn.’      

Stembusakkoord

Lees hier het stembusakkoord van PostCovid NL, Long Covid Nederland, #NietHersteld en Kinderen met Long Covid. We waarderen het dat Nico Drost namens de ChristenUnie onmiddellijk tekende toen wij hem de gelegenheid gaven tijdens het aanbieden van de petitie op 4 oktober in de Tweede Kamer.  

Blijvende klachten? Deel jouw ervaring!

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid