Zeker 20 tot 37 procent van de mensen die besmet zijn geraakt met corona tijdens de eerste en tweede golf hebben te maken (gehad) met langdurige klachten. Dit blijkt uit onderzoek van gezondheidsinstituut Nivel op basis van tienduizend patiëntendossiers en vragenlijstonderzoek onder coronapatiënten die in de eerste en tweede golf vanwege corona de huisarts bezochten.

Het is voor het eerst dat er meer inzicht is in het aantal mensen met Long Covid ofwel Post Covid in Nederland. Door het ontbreken van een centraal registratiesysteem en het feit dat er geen eenduidige definitie is voor Long Covid, zijn deze cijfers in Nederland tot nu toe altijd schattingen geweest. Het Nivel geeft cijfers voor verschillende definities, waarbij volgens een ‘brede definitie’ zelfs 37 procent van de mensen langdurige klachten heeft na corona.

Het is goed dat het onderzoek van Nivel meer duidelijkheid biedt over Long Covid. Deze aandacht draagt bij aan meer herkenning en erkenning voor mensen met langdurige klachten. We zien dat mensen met Long Covid na bijna twee jaar nog steeds zoekende zijn en behoefte hebben aan meer begrip in de maatschappij.

De impact van deze grote groep mensen die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting zijn helaas nog steeds erg groot. Hun persoonlijke verhalen op dit plein laten zien hoeveel impact deze klachten hebben op hun leven, zowel fysiek, mentaal als sociaal.

Lees meer over de uitkomsten van dit onderzoek.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid