Biomedisch onderzoek

De Tweede Kamer debatteert vandaag met minister Kuipers van VWS over het langere termijn coronabeleid. Op dit moment vinden wij de aandacht voor Long Covid in dit beleid onvoldoende. Er zijn op zijn minst tienduizenden mensen met Long Covid die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Die mogen verwachten dat de overheid ook over hun toekomst nadenkt. PostCovid NL vindt dat mensen met Long Covid gebruik moeten kunnen maken van goed georganiseerde multidisciplinaire zorg. Daarnaast is onderzoek cruciaal.  

Organisatie van Post-Covid zorg: inzet casemanager 

Mensen met Long Covid ook wel Post-Covid hebben recht op een optimale samenwerking tussen hun zorgverleners. Dit is helaas niet vanzelfsprekend. ‘Mensen met Post-Covid worden nog te vaak van het kastje naar de muur gestuurd,’ zegt Michael Rutgers, directeur van patiëntenorganisatie PostCovid NL. ‘Multidisciplinaire zorg, waarbij zorgverleners samenwerken, is essentieel en vraagt naast betere bekendheid met de ziekte om goed overleg en coördinatie tussen de zorgverleners. We roepen de politiek op om met een aanpak te komen, want we zijn nu te veel afhankelijk van de toevallige individuele inzet van de behandelaar. We willen een duidelijke visie om patiënten te ontzorgen en multidisciplinaire Post-Covid-zorg te organiseren,’ aldus Rutgers.    

‘Een casemanager die een goed overzicht heeft op de behandeling zou zowel voor de patiënt als zijn zorgverleners van grote waarde kunnen zijn. Ook moet de politiek kijken hoe de complexe financiering van multidisciplinaire zorg beter geregeld kan worden,’ vindt Rutgers. 

Paramedische herstelzorg 

PostCovid NL juicht het besluit toe om de regeling paramedische herstelzorg met een jaar te verlengen. Hierdoor kunnen mensen die nu (langdurige) klachten krijgen als gevolg van een coronabesmetting dezelfde aanspraak maken op zorg als mensen uit eerdere coronagolven. PostCovid NL is benieuwd naar de resultaten van de eerste evaluatie van deze zorg. Het is van groot belang dat mensen met Long Covid de best passende zorg krijgen aangeboden en dat toekomstige patiënten hier ook toegang toe hebben. 

Stevige inzet op onderzoek 

Ondanks de onderzoeken die zijn gedaan of nog lopen, is er nog zoveel onbekend dat veel meer onderzoek noodzakelijk is. Daarbij gaat het zowel om de oorzaken van Long Covid als om het zoeken naar de beste behandeling. Ook op het gebied van preventie is er nog veel onbekend. De behoefte van de patiënt moet hierin centraal staan. PostCovid NL wil dat er meer geld wordt vrijgemaakt voor onderzoek en roept op om meer kennis te delen, af te stemmen en samen te werken met buitenlandse onderzoekers en zorgautoriteiten. 

Gevolgen voor werkenden, studenten en kinderen 

Mensen met Long Covid verliezen werk, inkomen, opleiding en kansen om mee te doen aan de samenleving. Dat leidt tot zorgen, stress en andere klachten. Deze mensen verdienen (financiële) ondersteuning. Ook wil de patiëntenorganisatie dat werkgevers in staat zijn om werknemers zo goed mogelijk te kunnen helpen aan het werk te gaan en blijven. Wij roepen het kabinet op de ondersteuning van mensen met Post-Covid bij (re)integratie en behoud van werk te organiseren. 

Kinderen met langdurige klachten 

Kinderen kunnen ook langdurige klachten overhouden aan een corona-infectie. Wij willen ook aandacht voor deze groep. PostCovid NL hoort verhalen over kinderen met langdurige klachten die zich genoodzaakt zien om school te verzuimen vanwege gezondheidsklachten. De patiëntenorganisatie vraagt erkenning en herkenning van kinderen met Long Covid. 

Blijvende klachten? Deel jouw ervaring!

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid