Kennisagenda

We schreven eerder over de achterbanraadpleging die is verwerkt in de kennisagenda. Maar wat is die kennisagenda nu precies? Om dat uit te leggen moeten we eerst terug naar de 32 miljoen euro die minister Kuipers in de zomer heeft toegezegd voor Post-Covid. ZonMw heeft hiervoor een meerjarig onderzoeksprogramma opgesteld. Op onze pagina over dit onderzoeksprogramma kan je hier meer over lezen en ook op welke manier wij hierbij betrokken zijn. In dit nieuwsbericht praten we je bij over één van de onderdelen van dit programma; de kennisagenda. 

Om het beschikbare geld goed te kunnen besteden, is het belangrijk om een aantal dingen te onderzoeken: Waar is al onderzoek naar gedaan? Wat moet nog verder onderzocht worden? Welke onderwerpen/behandelingen daarvan moeten in Nederland verder onderzocht worden? De antwoorden op deze vragen worden verkregen door een overkoepelende kennisagenda Long Covid op te stellen. Nu zijn er een aantal vragen beantwoord. 

Kennisbundeling Post-Covid 

C-support heeft samen met IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) een rapport gemaakt waarin de huidige kennis over Post-Covid en het lopende onderzoek worden beschreven. Dit gaat over 4 onderwerpen: diagnostiek, oorzaken, behandeling met medicatie en behandeling zonder medicatie. Het rapport van deze kennisbundeling vind je hier

Kennisagenda klinisch- en zorggerelateerd onderzoek 

De vraag wat er nog verder onderzocht moet worden is opgedeeld in 2 delen; klinisch- en zorggerelateerd onderzoek en biomedisch onderzoek. Klinisch- en zorggerelateerd onderzoek richt zich op concrete toepassingen voor diagnostiek en behandeling en de organisatie van de zorg voor mensen met post-COVID. Deze kennisagenda is opgesplitst in 2 onderdelen. De patiëntenorganisaties is gevraagd wat voor patiënten belangrijke is binnen dit thema en de FMS (Federatie Medische Specialisten) en NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) zullen vanuit hún expertise een kennisagenda opstellen. 

PostCovid NL heeft samen met Long Covid Nederland en Kinderen met Long Covid hiervoor bovengenoemde achterbanraadpleging uitgevoerd. Het resultaat hiervan vind je hier

Kennisagenda biomedisch onderzoek 

Het biomedische onderzoek richt zich op het ontrafelen van hoe onderliggende processen een rol spelen bij post-COVID. Deze kennis kan vervolgens leiden tot nieuwe inzichten en/of aangrijpingspunten voor diagnostiek en behandeling. De kennisagenda voor biomedisch onderzoek richt zich op vier thema’s: diagnostiek, risicofactoren, medicatie en behandeling zonder medicatie. Een publieksversie van deze kennisagenda vind je hier. Lees je liever de volledige kennisagenda? Die vind je hier

Tot slot 

De informatie uit al deze documenten is belangrijk om het geld voor onderzoek naar Post-Covid zo goed mogelijk te besteden. PostCovid NL zal hier actief bij betrokken blijven om het belang van de patiënt zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, dan zullen we dat delen. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid