De regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten, die verlengd is tot 1 augustus 2022, wordt op advies van het Zorginstituut per 1 juli 2021 aangepast.

De belangrijkste wijzigingen zetten we hieronder op een rijtje:

  • vanaf 1 juli a.s. geldt een verwijstermijn van zes maanden ná de acute ziektefase. De huidige regeling gaat uit van een verwijzing binnen 4 maanden;
  • de huisarts mag (naast de medisch specialist) bij verdenking van specifieke lange termijn schade de verwijzing doen voor een tweede behandeltermijn paramedische herstelzorg.
     

Coronapatiënten gehoord

Longfonds is blij met deze aanpassingen. ‘Wij hebben ons het afgelopen jaar hard gemaakt voor het wijzigen van de regeling herstelzorg voor coronapatiënten, zodat deze zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes van deze nieuwe patiëntengroep. We zijn blij dat onze signalen, met input van patiënten op coronaplein.nu, gehoord zijn.’ zegt Longfonds directeur Michael Rutgers.

‘Gelukkig weten steeds meer coronapatiënten hun weg te vinden naar paramedische herstelzorg. We zien echter dat sommige mensen met langdurige coronaklachten in de eerste vier maanden nog geen beroep doen op herstelzorg. Omdat ze nog te ziek zijn of juist omdat ze denken zelf wel te herstellen. Met een ruimere verwijstermijn, wordt ook deze groep mensen geholpen. Verder vinden we het goed dat ook de huisarts voor een tweede behandeltermijn mag verwijzen. Hierdoor krijgen sommige mensen met langdurige coronaklachten waar geen medisch specialist bij betrokken is, onder voorwaarden toch de zorg die ze nodig hebben.’

Wat houdt de regeling in?

De regeling paramedische herstelzorg kwam op 18 juli 2020 tot stand, nadat Longfonds en Long Alliantie Nederland deze kwestie hadden geagendeerd op basis van signalen van mensen met langdurige klachten op coronaplein.nu. Binnen deze regeling kunnen mensen met langdurige coronaklachten maximaal 6 maanden gebruik maken van:  

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal tien behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID 19, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na COVID, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum aantal uur.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat je verplicht bent om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona.

Meer weten over deze en andere voorwaarden? Lees het hier. 

Lerend traject

We weten nog veel niet over herstel na corona maar leren steeds meer bij. Zo zien we dat mensen met langdurige klachten herstellen met behulp van paramedische zorg. Er is echter ook een groep mensen die klachten blijft houden.

Michael Rutgers: ‘Het is belangrijk dat de effecten van de (na)zorg op het herstel en de kwaliteit van leven van (post-)coronapatiënten goed gemonitord worden. En dat geëvalueerd wordt of deze (na)zorg voldoende aansluit bij de zorgvraag. Longfonds blijft zich daarvoor inzetten. De signalen van patiënten die binnenkomen via coronaplein vormen daarbij een belangrijke bron.’

Meer informatie

Lees meer over de aangepaste regeling in het advies van het Zorginstituut en de berichtgeving hierover vanuit VWS.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid