Ik raakte besmet in maart 2020 en ik had milde klachten ( benauwdheid , oor-, hoofd- en keelpijn , koorts , pijn in de borst en tussen de schouderbladen ,diarree ,ezv ). Voorheen had ik een lichte vorm van astma en sinusitis .   Sinds de besmetting heb ik naast zware astmatische klachten, ernstig bronchialehyperreactiviteit , vermoeidheid en brain-fog vrijwel continu oor- en keelpijn met opgezette lymfklieren in de hals en verhoging ( koorts bij redelijke inspanning ) en als ik een paar dagen rust neem verdwijnen deze klachten van de bovenluchtwegen .Volgens een arts hebben deze laatste klachten helemaal niets te maken met Long Covid , maar hij beweert dat het gaat om een ketting van opeenvolgende verschillende bacteriële of virale besmettingen in de boven luchtwegen  doordat mijn immuunsysteem verzwakt is .  Een andere arts beweert  dat deze klachten restverschijnselen zijn van een Covid infectie .  Volgens de KNO arts en een ct-scan is er geen probleem met mijn boven luchtwegen . Hoe zit het eigenlijk?

Longfonds Advieslijn
Zorgprofessional
2 jaar geleden

Beste Graca,

 

We hebben gezien, dat je 2 berichten hebt geplaatst, we hebben je berichten voorgelegd aan een longarts en we plaatsen het antwoord bij beide meldingen:

 

Long COVID is een nieuwe aandoening waarvan nog lang niet alles bekend is. Op dit moment worden een aantal diagnoses uitgesloten en worden de klachten die overblijven onder de definitie long COVID geschaard. Long COVID heeft dan ook een zeer breed pallet aan symptomen. De etiologie van deze klachten is vaak nog erg onbegrepen en veel klachten zijn dan ook niet goed te behandelen. Vaak is revalidatie en geduld het enige advies, soms gecombineerd met ergotherapie, logopedie en/of psychotherapie.

Op mijn spreekuur hoor ik geregeld patiënten met klachten van zere keel en opgezette klieren waarbij de KNO-arts niets behandelbaars heeft kunnen vinden. Hiervoor geldt denk ik het zelfde advies als voor de onbegrepen longklachten: revalideren, tijd nemen en deels ook accepteren, hoe moeilijk dat ook is. Wel speelt er vaak ook een ontregeld ademhalingspatroon mee, hiervoor kan het “whisfull singing” project en/of het bezoek aan een goede logopediste soms uitkomst bieden. PEM is een diagnose die ik zelf nooit stel. Koorts kan natuurlijk bij een nieuwe infectie passen, zeker wanneer je afweer verzwakt is. Maar dan verwacht je daarvan ook aanwijzingen in het bloed of kweken. Bij aanhoudende koortsklachten zou een internist hier verdere analyse naar in kunnen zetten.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid