‘De klachten bij corona verschillen erg per persoon, ik merk dat een multidisciplinaire aanpak dan heel goed werkt bij het herstel.’ In het gezondheidscentrum Kompas waar Annet als lifestylecoach en Hart- Vaat- en Longfysiotherapeut werkt, werken ze met verschillende zorgverleners samen aan de behandeling van coronapatiënten. Deze multidisciplinaire aanpak bestaat uit een combinatie van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en lifestyle coaching. En als coronapatiënten daar behoefte aan hebben, kunnen zij ook gebruik maken van psychotherapie en logopedie. Lees hier over de ervaringen van Annet met de multidisciplinaire aanpak bij coronapatiënten.

Zorg op maat

‘Het eerste gesprek, de intake, hebben coronapatiënten met mij of een andere fysiotherapeut in het gezondheidscentrum. Het gaat er bij dit gesprek om wie de persoon is, wat gaat goed en wat niet. Daar nemen we uitgebreid de tijd voor in een gesprek van een uur. Zo kunnen we bepalen welke zorg iemand nodig heeft en welke zorg ook op de lange termijn succesvol kan zijn.’

In gesprek blijven

‘Als de coronapatiënt vervolgens hulp krijgt van één of meerdere zorgverleners, dan houden we als zorgverleners contact met elkaar. We hebben gezamenlijke overleggen waarin we bespreken hoe wij vinden dat het met een patiënt gaat. Wat vinden we bijvoorbeeld van de vooruitgang? En speelt er thuis iets dat het herstel kan beïnvloeden? We vragen elkaar ook om hulp als iets niet gaat zoals we hadden verwacht, want je kunt veel van elkaar leren.’

‘We blijven natuurlijk ook continu in gesprek met de patiënt zelf. Ik kan bijvoorbeeld in de oefenzaal nog eens vragen hoe het met de voeding gaat. Het is goed om je bewust te zijn van hoe het met een patiënt gaat bij andere zorgverleners. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten.’

De weg naar herstel

‘Er was een patiënt die heel goed vooruitging met zijn oefeningen bij de fysiotherapie. Van de ergotherapeut hoorde ik toen dat deze persoon thuis steeds minder deed. Het ging dus eigenlijk niet goed met het herstel. Na overleg met de ergotherapeut schaalde ik de oefeningen af, zodat deze patiënt meer energie had om dagelijkse activiteiten op te bouwen. Samen bepalen we welke behandeling het beste werkt voor het herstel.’

‘Als lifestylecoach maak ik mensen bewust dat leefstijl een grote invloed heeft op het herstel van corona. Ik ga aan de slag met verschillende factoren, samengevat als bravo. Bravo staat voor Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning (en slaap). Een middag Netflixen kon voor corona heel ontspannend zijn, maar door concentratieproblemen kan het juist een inspanning worden. Het is goed om hier rekening mee te houden tijdens het herstel.’

Voordelen multidisciplinaire aanpak

‘Bij ons in het gezondheidscentrum zitten alle zorgverleners bij elkaar. Dat maakt de multidisciplinaire aanpak makkelijker, we hebben snel contact met elkaar. Ik snap dat de samenwerking tussen losse praktijken lastiger is. Toch denk ik dat juist deze samenwerking tussen zorgverleners veel voor coronapatiënten kan betekenen.’

‘Vraag als coronapatiënt zelf eens aan je fysiotherapeut wat er mogelijk is, zij kunnen ook contact maken met andere zorgverleners. Met een kort overleg kunnen ze de puntjes op de i zetten voor de behandeling. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn. Ik hoop dat coronapatiënten uiteindelijk kunnen herstellen, al helemaal met een multidisciplinaire aanpak.’

Het interview met Annet vond plaats op 19 mei 2021.

Wil je weten welke zorgverleners jou kan helpen? Lees het artikel Herstelzorg Long Covid: welke zorgverlener doet wat?

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid