Langdurige klachten na corona (Long Covid, ofwel Post-Covid) hebben vaak gevolgen hebben voor het werk. Sommige mensen die in de eerste golf corona hebben gekregen kunnen al lange tijd niet werken. Als je bijna twee jaar ziek bent (104 weken), kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering: de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (voorheen de WAO). Dit geldt ook bij Long Covid.

Ondersteuning 

Het aanvragen van een WIA-uitkering kost veel tijd en energie en kan erg stressvol zijn. C-support kan hierbij ondersteuning bieden. Ben je lid van de FNV? Dan kunnen zij hierbij ook ondersteuning bieden. 

WIA-aanvraag indienen

Als je 88 weken ziek bent, ontvang je een brief van het UWV waarin je wordt gewezen op de mogelijkheid om online een aanvraag te doen voor een WIA-uitkering. De werkgever levert voor de aanvraag een re-integratiedossier aan bij het UWV. Dat bestaat onder andere uit alle evaluaties, plannen van aanpak en de eerstejaarsevaluatie. De werkgever is ervoor verantwoordelijk dat dit dossier compleet is. De bedrijfsarts is verantwoordelijk voor de medische gegevens.

Als werknemer vraag je zelf de WIA-uitkering aan. Hiervoor heb je zes weken de tijd. Het UWV moet de ingevulde aanvraag met alle benodigde informatie uiterlijk in de 93e ziekteweek ontvangen. Als het UWV de aanvraag later ontvangt, ontvang je de uitkering ook later.

Tip: Maak zelf een re-integratieverslag over het verloop van je re-integratie. Dit kun je aanleveren bij de aanvraag voor de WIA. Hierin kun je aangeven hoe het proces is verlopen en wat je bevindingen zijn. Het UWV beoordeelt het complete dossier.

WIA-beoordeling door het UWV

Het UWV bekijkt het volledige dossier en beoordeelt of de re-integratie goed is verlopen. De beoordeling wordt bij mensen met Long Covid op dezelfde manier uitgevoerd als bij mensen met een andere aandoening.

Vindt het UWV dat je werkgever onvoldoende heeft gedaan om je te helpen re-integreren?

Is bijvoorbeeld niet op tijd een tweede spoor ingezet? Als je werkgever te weinig heeft gedaan, dan mag het UWV je werkgever een loonsanctie opleggen van maximaal één jaar. Dat betekent dat de werkgever loon moet doorbetalen en dat er nog geen WIA-beoordeling plaatsvindt. Je re-integratie gaat dan door en ontslag is niet mogelijk. Dit kan kansen bieden om langer te werken aan je herstel.

Vindt het UWV dat je werkgever voldoende heeft gedaan om je te helpen re-integreren?

Je wordt dan uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. De verzekeringsarts beoordeelt jouw belastbaarheid en legt dit vast in een FML – een Functionele Mogelijkhedenlijst. De beoordeling door een derde partij bezorgt veel mensen stress. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn. Hoe ziet zo een beoordeling eruit?

De verzekeringsarts bekijkt je dossier grondig en gaat hierover met jou in gesprek. Hoe ziet je dag eruit? Wat zijn je functionele beperkingen? Waar loop je tegenaan? Wat heb je gedaan aan herstel en re-integratie en wat heeft dat opgeleverd? Het is belangrijk om mondeling toe te lichten waar je in je werk en dagelijks leven tegenaan loopt, ook al staat het in je dossier.

De verzekeringsarts stuurt deze informatie naar de arbeidsdeskundige van het UWV. Die beoordeelt aan de hand van de FML wat voor werk je theoretisch nog zou kunnen doen. Er moeten minstens drie passende functies worden gevonden. Dan wordt gekeken wat je hiermee zou verdienen. Als dat minder is dan wat je nu verdient, heb je verlies van inkomen. Dat verlies van inkomen bepaalt je arbeidsongeschiktheidspercentage.

Voorbeeld: met je oude baan verdiende je € 3000 per maand. Met de beperkingen die je nu hebt, zou je een functie kunnen uitvoeren waarmee je € 1500 per maand verdient. Je bent dan 50 procent arbeidsongeschikt.

Uitkomst beoordeling WIA-aanvraag

De hoogte van je WIA-uitkering hangt af van het type uitkering dat je krijgt. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de WGA-uitkering en de IVA-uitkering.

Er zijn drie mogelijke uitkomsten van de beoordeling van je WIA-aanvraag:

  • Je bent volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. Dit betekent dat je waarschijnlijk niet meer zal herstellen en er zijn geen passende functies. Je hebt recht op een IVA-uitkering.
  • Je bent meer dan 35 procent arbeidsongeschikt. Dit betekent dat je niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent en je belastbaarheid voor werk nog kan verbeteren. Je hebt recht op een WGA-uitkering. Dan ontvang je in ieder geval 70 procent van je laatst verdiende loon.
  • Je bent minder dan 35 procent arbeidsongeschikt. Je hebt geen recht op een WIA-uitkering. De loondoorbetaling door de werkgever stopt en de werkgever mag dan ontslag voor je aanvragen, als er op dat moment geen werk meer is in de organisatie. Mogelijk heb je wel recht hebt op een WW-uitkering of bijstandsuitkering via de gemeente.

Duur en hoogte WIA-uitkering

De WIA-uitkering blijft doorlopen zolang je arbeidsongeschikt blijft. De uitkering kan stoppen als je gezondheid verbetert en je 65 procent of meer kunt verdienen van het loon van voor je ziek werd. De WIA-uitkering stopt ook als je de AOW-leeftijd bereikt.

De hoogte van de WIA uitkering kan veranderen. Na een of twee jaar kan het UWV een herbeoordeling doen waarbij na je eerste loongerelateerde WIA-uitkering een vervolguitkering kan worden vastgesteld.

Achterstand beoordelingen bij UWV

Op dit moment heeft het UWV achterstanden bij de beoordelingen van onder andere WIA-aanvragen. Je kunt daarom te maken krijgen met een wachttijd. In de tussentijd kun je wel een voorschot op de uitkering aanvragen als de verplichte loondoorbetaling vanuit de werkgever stopt. Lees meer hierover op uwv.nl. Hier vind je ook antwoorden op andere vragen over Long Covid en het aanvragen van de WIA.

Ben je nog geen twee jaar ziek en wil je meer weten over de Wet Verbetering Poortwachter, de eerstejaarsevaluatie of hoe je re-integratie kunt aanpakken als je minder energie hebt? Bekijk dan het webinar Long Covid en werk.

Word donateur

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid