Onderstaande projecten zijn op zoek naar mensen die corona hebben doorgemaakt en hierdoor nog steeds klachten hebben. Met het delen van jouw ervaring zorg je ervoor dat deze projecten beter aansluiten op wat belangrijk is voor mensen die corona hebben gehad.

Heb je interesse in deelname aan een van deze projecten of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Alyssa Bongers of Margriet Weide via vragen@postcovidnl.nl

Lees welke projecten nog mensen zoeken.

Corona patiëntenadviesraad European Lung Foundation

De European Lung Foundation (de Europese zusterorganisatie van Longfonds) zet een corona patiëntenadviesraad op. Ze zoeken hiervoor mensen die corona hebben (doorgemaakt). Voorbeelden van wat deze adviesraad kan doen:

  • Meebeslissen over prioriteiten in onderzoek
  • Onderzoek beoordelen: is/wordt dit goed uitgevoerd?
  • Meedenken over vragenlijsten
  • Meelezen met informatie materiaal voor zorgverleners, patiënten en het algemene publiek

Let op: dit is internationaal en communicatie zal in het Engels plaatsvinden.
Wil je meer weten? Kijk dan op europeanlung.org/en/news-and-events/news/covid-19-pag

Raad van ervaringsdeskundigen PostCovid NL

Leden van deze raad (RvE) denken mee vanuit hun ervaring met Long Covid bij de gehele doorontwikkeling van de patiëntenorganisatie PostCovid NL. Dus onder andere over de inhoud, de verschillende functies waarin het moet voorzien en over de gebruiksvriendelijkheid van de website. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het ontwikkelteam. En hebben regelmatig overleg met de projectleider participatie, de projectleider van het plein en andere belanghebbenden. Lees hier meer over de RvE

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid