Onderzoek gepubliceerd op 24 januari 2022

Driekwart (74%) van de mensen die vanwege corona op de IC lagen hebben 1 jaar daarna nog lichamelijke klachten, een kwart (26%) heeft nog mentale klachten (zoals angst of depressie) en bijna een vijfde deel (16%) nog cognitieve klachten (zoals geheugen- of concentratieproblemen).

Na 1 jaar heeft ongeveer een op de drie van alle mensen nog klachten in twee van bovenstaande categorieën en ongeveer een op de tien nog in drie van die categorieën. De meest voorkomende lichamelijke klachten waren vermoeidheidsklachten, een verzwakte conditie, gewrichtsstijfheid, gewrichtspijn, spierzwakte en spierpijn. Ook heeft ruim de helft van de mensen die vóór de IC-opname in dienst waren nog steeds problemen met hervatten van hun werk.

Dit blijkt uit onderzoek door het Radboud MC, gepubliceerd door JAMA Netwerk.

Onderzoeksgroep en methode
Dit onderzoek is gedaan bij 246 mensen van 16 jaar en ouder (176 mannen en 70 vrouwen) die met corona op de IC lagen tussen 1 maart 2020 en 1 juli 2020 in 11 Nederlandse Ziekenhuizen. De gemiddelde leeftijd was 61 jaar. Het onderzoek maakt deel uit van een langer durend onderzoek waarin mensen tot 5 jaar na IC-opname worden gevolgd. De resultaten komen voort uit door de mensen zelf ingevulde vragenlijsten 1 jaar na de opname.

Discussiepunten
Er zijn een aantal punten die de resultaten van dit onderzoek kunnen beïnvloeden en die we willen benoemen:

  • In de tijd van dit onderzoek was er nog geen informatie beschikbaar over de meest adequate IC-behandeling en behandeling ná de IC-opname. Inmiddels is daar meer over bekend waardoor de resultaten bij herhaling van deze studie onder mensen die later zijn opgenomen misschien anders kunnen zijn.
  • Ook bestaat de kans dat er in verhouding meer lichamelijke klachten dan mentale en cognitieve klachten zijn gemeld door de gehanteerde meetmethode.
  • Tot slot: dit onderzoek is alleen onder mensen uitgevoerd die op de IC waren opgenomen door corona. Uit andere recente onderzoeken blijkt dat een IC-opname als gevolg van andere oorzaken, enigszins dezelfde langdurige klachten kan veroorzaken.

Deze studie laat in ieder geval zien “wat een ongelooflijke impact een IC-opname heeft op het leven van deze groep patiënten”, aldus hoofdonderzoeker Marieke Zegers.

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid