Bericht verschenen op 13 april 2023

Het UMCG is samen met het Radboud-UMC, het Longfonds en C-support een project gestart om vanuit de praktijk informatie te verzamelen over Post-Covid. Dit project is ACTION en ze hebben hiervoor een subsidie gekregen van ZonMW. Het doel van ACTION is de zorg van patiënten met Post-Covid te verbeteren. Ze hebben hiervoor in kaart gebracht hoe vaak het voorkomt, wat de kenmerken zijn en wat de persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van Post-Covid zijn. 

Op 13 april 2023 is de slotconferentie gehouden en zijn de belangrijkste resultaten gepresenteerd. De wetenschappelijke publicaties hierover zullen later dit jaar verschijnen en zullen ook op onze website te vinden zijn. Tot die tijd staan de belangrijkste resultaten in hun eigen nieuwsbericht hierover.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid