Publicatie verschenen op 7 december 2023 in The Lancet Infectious Diseases

Eén van de eventuele oorzaken van Post-Covid is een verandering in de darmbacteriën. In de darmen van mensen met Post-Covid wordt onder andere een tekort aan goede bacteriën gezien en ook minder verschillende soorten bacteriën. De darmbacteriën kan je verbeteren door het innemen van probiotica (goede darmbacteriën) en prebiotica (voedingsstoffen voor de goede darmbacteriën). De combinatie van probiotica en prebiotica heet synbiotica. Dit onderzoek heeft gekeken of het innemen van het synbioticum SIM01 kan helpen bij het verminderen van klachten bij Post-Covid.

Opzet onderzoek

Dit onderzoek is een zogenaamde RCT (randomized controlled trial). Dit is een onderzoeksopzet waarbij een deel van de deelnemers een bepaalde behandeling krijgt en het andere deel een nep-behandeling (de deelnemers kunnen het verschil zelf niet zien). Dit is de beste manier om het effect van een behandeling te onderzoeken.

Het onderzoek is uitgevoerd in Hongkong. Deelnemers zijn in de periode tussen juni 2021 en augustus 2022 geworven. Het waren mensen van 18 jaar en ouder die minimaal 4 weken na een corona-infectie nog minimaal 1 van de 14 beschreven klachten hadden. De helft van de deelnemers kreeg 6 maanden lang 2 zakjes SIM01 per dag. De andere helft kreeg 6 maanden lang 2 zakjes met een poeder dat er hetzelfde uitzag, maar waar geen synbioticum in zat.

Aan het begin van het onderzoek en na 6 maanden werden in een interview vragenlijsten afgenomen over klachten, kwaliteit van leven en lichamelijke activiteit en werden bloedmonsters en poepmonsters afgenomen.

Resultaten

Er hebben 463 deelnemers meegedaan aan het onderzoek die aan het begin van het onderzoek gemiddeld 4 maanden geleden een covid-infectie hadden. 232 deelnemers kregen SIM01 en 231 deelnemers kregen de nep-behandeling.

Na 6 maanden hadden de mensen die SIM01 kregen een grotere verbetering van vijf klachten vergeleken met de mensen die de nep-behandeling kregen. Vergeleken met de nep-behandeling verbeterden de mensen die SIM01 kregen 47% meer op uitputting, 56% meer op geheugenverlies, 62% meer op concentratieproblemen, 30% meer op maag-/darmklachten en 31% meer op algemeen onwelbevinden. In de poepmonsters van de mensen die SIM01 hadden gekregen, werd een grotere variatie van bacteriën gezien en werden ook meer goede bacteriën gezien.

In beide groepen werden bij ongeveer 10% van de mensen milde bijwerkingen gezien, zoals diarree en buikpijn. Maar deze bijwerkingen lagen hoogstwaarschijnlijk niet aan de behandeling zelf en gingen vanzelf weer over.

Conclusie

Behandeling met het symbioticum SIM01 geeft een verlichting van verschillende Post-Covid-klachten. In de darmen werd een betere samenstelling van de darmbacteriën gezien.

Beperkingen onderzoek

De onderzoekers geven aan dat dit onderzoek veelbelovende resultaten laat zien, maar dat er meer onderzoek op meerdere plekken uitgevoerd moet worden. Er moet ook nog verder onderzoek worden gedaan naar de juiste dosis, duur van de behandeling en de juiste bacteriën die gebruikt worden.

Toelichting PostCovid NL

Probiotica en prebiotica zijn vrij verkrijgbaar in de winkel. Wat er precies in zit verschilt per product. Het is echter nog te vroeg om deze te gebruiken voor de behandeling van Post-Covid. Zoals de onderzoekers ook zeggen is er eerst meer onderzoek nodig naar onder andere de juiste dosis en samenstelling. Mocht je hier toch al iets mee willen doen, overleg dat dan eerst goed met je (huis)arts.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid