Onderzoek gepubliceerd op 15 oktober 2020

Het NIHR Center for Engagement and Dissemination (CED) heeft een eerste dynamische thematische review (tijdelijk overzicht) gepubliceerd van het wetenschappelijke bewijs over en de ervaringen van mensen al of niet opgenomen in het ziekenhuis, met ‘langdurige corona’. Een artikel over de review ‘Leven met COVID’ is gepubliceerd op de website van het National Institute for Health Research

Het doel is om te begrijpen wat de effecten zijn van de aanhoudende gevolgen van corona, hoe vanuit de gezondheidszorg gereageerd zou moeten worden en wat toekomstige onderzoeksvragen zouden kunnen zijn. 

De bevindingen van de review zijn onder andere: 

  • Langdurige corona is mogelijk niet één syndroom, maar mogelijk maximaal vier verschillende syndromen. 

  • Het komt veel voor dat symptomen zich voordoen in het ene fysiologische systeem, waarna ze afnemen en zich vervolgens voordoen in een ander systeem. 

  • Een diagnose die wordt erkend door de gezondheidszorg, werkgevers en overheidsinstanties, zou het voor mensen makkelijker maken om toegang te krijgen tot de nodige ondersteuning. 

  • Aanhoudende symptomen van corona worden door mensen van alle leeftijden en alle achtergronden ervaren. We kunnen er niet van uitgaan dat groepen met een laag risico om levensbedreigend ziek te worden en te overlijden, ook een laag risico hebben op langdurige corona. 

Op 16 maart 2021 zijn de resultaten van deel 2 van dit onderzoek gepubliceerd.

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid