Onderzoek gepubliceerd op 6 april 2022

Mensen die een corona-infectie hebben doorgemaakt hebben daarna een verhoogd risico op trombose, longembolie en bloedingen. Dat blijkt uit de resultaten van een groot Zweeds onderzoek gepubliceerd in het gerenommeerde vakblad British medical Journal.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder een groep van 1.057.174 mensen die corona hebben gehad. Tot deze groep behoorden zowel mensen die ernstig als minder ernstig ziek zijn geweest van de acute besmetting. De resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 4.076.342 mensen die geen corona hadden gehad. Dit werd uitgevoerd tussen februari 2020 en mei 2021.

Duur en hoogte risico op bloedstolsels onderzocht

Het was al bekend dat corona het risico op bloedstolsels verhoogt. In deze studie is onderzocht hoe lang dit risico verhoogd is. Er is ook gekeken of er verschil bestaat tussen de hoogte van het risico tijdens de verschillende besmettingsgolven en of corona ook het risico niet alleen op bloedstolsels maar ook op bloedingen verhoogt.

Resultaten van deze studie

Uit deze studie blijkt dat corona gedurende drie maanden na de besmetting een risicofactor is voor diepe veneuze trombose, gedurende zes maanden voor longembolie en gedurende twee maanden voor bloedingen.

De verhoogde kans op trombose en longembolie geldt óók voor mensen die niet ernstig ziek zijn geweest van de acute besmetting. Wel bleek uit deze studie dat de risico’s het hoogst waren bij mensen die een ernstige coronabesmetting hebben doorgemaakt en bij mensen die meerdere ziekten tegelijk hebben. Ook bleek dat de risico’s tijdens de eerste besmettingsgolf hoger waren dan tijdens de tweede en derde besmettingsgolf. Mogelijk komt dit door het beschermende effect van vaccinaties die pas tijdens latere besmettingsgolven zijn ingezet.

De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor maatregelen ter voorkoming van bloedstolsels bij een coronabesmetting vooral voor hoog risico-patiënten. Ook benadrukken zij met deze studie het belang van vaccinatie.

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid