Publicatie verschenen op 25 mei 2023 in Jama

Er wordt al veel onderzoek gedaan naar Post-Covid. Maar omdat er geen duidelijke definitie is van wat Post-Covid nu precies is, is het lastig om onderzoeken met elkaar te vergelijken. Om beter onderzoek te kunnen doen naar Post-Covid is het belangrijk dat er een duidelijke definitie komt.

Opzet onderzoek

In dit Amerikaanse onderzoek zijn gegevens verzameld van volwassenen die wel en geen corona-infectie hebben gehad. Deze mensen werden geworven in ziekenhuizen, gezondheidscentra en buurthuizen. Alle mensen die zich vóór april 2023 hebben aangemeld, werden opgenomen in dit onderzoek. Zes maanden of langer na de acute infectie of een negatieve test hebben deze mensen een vragenlijst ingevuld over 44 mogelijke symptomen.

Het onderzoek heeft gekeken welke symptomen onderscheid maken tussen mensen die een corona-infectie hebben gehad en mensen die dat niet hebben gehad. Aan elk symptoom is een score toegekend op basis van hoe onderscheidend elk symptoom is. Op basis hiervan is een definitie gemaakt voor Post-Covid.

Resultaten

Gegevens van 9.764 mensen zijn gebruikt (8.646 mensen met corona-infectie en 1.118 zonder corona-infectie).

Er zijn 12 symptomen uitgekozen die onderscheidend zijn voor mensen Post-Covid. Hieronder worden deze symptomen beschreven, samen met hun score. Er zijn ook andere symptomen die vaak voorkomen bij patiënten met Post-Covid, maar deze hangen vaak met deze 12 symptomen samen. Uit dit onderzoek blijkt dat als iemand een score heeft van 12 punten of meer, dat op Post-Covid duidt. Hoe hoger de score hoe slechter de kwaliteit van leven en de lichamelijke gezondheid. En hoe hoger de score, hoe moeilijker dagelijkse activiteiten uit te voeren zijn.

Symptoom

Score

Verandering of verlies van reuk of smaak

8

Ziek na inspanning (PEM)

7

Chronisch hoesten

4

Hersenmist

3

Extreme dorst

3

Hartkloppingen

2

Pijn op de borst

2

Extreme vermoeidheid

1

Veranderingen in seksueel verlangen/vermogen  

1

Duizeligheid

1

Maag-/darmklachten

1

Afwijkingen in bewegingen

1

 

Er zijn 4 subgroepen van Post-Covid onderscheiden in dit onderzoek:

  1. Verandering of verlies van reuk of smaak
  2. Ziek na inspanning en extreme vermoeidheid
  3. Hersenmist, ziek na inspanning en extreme vermoeidheid
  4. Extreme vermoeidheid, ziek na inspanning, duizeligheid, hersenmist, maag-/darmklachten en hartkloppingen.

 

Conclusie

Er is in dit onderzoek een definitie voor Post-Covid ontwikkeld op basis van symptomen. Dit wordt door de auteurs gezien als eerste stap om patiënten met Post-Covid te kunnen herkennen en om onderzoeken beter te kunnen vergelijken met elkaar.

Beperkingen onderzoek

Volgens de onderzoekers is er een verbetering van deze definitie nodig als er meer gegevens beschikbaar komen. Om Post-Covid beter te kunnen bepalen zouden ook biologische gegevens opgenomen moeten worden in de definitie. Een andere beperking is dat mensen zonder corona-infectie mogelijk toch geïnfecteerd zijn geweest zonder dat ze klachten hadden. Hierdoor zijn de 12 symptomen misschien minder onderscheidend dan ze lijken. De onderzoekers noemen verder dat er meer dan 200 symptomen zijn van Post-Covid en dat deze niet allemaal zijn uitgevraagd.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid