Gepubliceerd juli 2021

Een kwart van de kinderen die in het ziekenhuis waren opgenomen vanwege een corona-infectie, heeft 8 maanden na ontslag nog één aanhoudende klacht. En bijna een tiende van die kinderen heeft dan nog méér dan één klacht. Dit blijkt uit een studie met een tot dan toe grootste steekproefomvang, gepubliceerd in het European Respiratory Journal.

Deze studie was gericht op het achterhalen van eventuele lange termijn symptomen bij kinderen die eerder in het ziekenhuis waren opgenomen met corona en bijbehorende risicofactoren.

Daarvoor zijn ouders van 518 kinderen tot en met 18 jaar oud, ongeveer 8 maanden na ontslag van hun kind geïnterviewd. De kinderen waren opgenomen in het ‘speciale corona-ziekenhuis’ in Moskou tussen 2 april 2020 en 26 augustus 2020. Kinderen die de ziekte thuis doormaakten zijn niet meegenomen in deze studie.

Bevindingen

Alhoewel de symptomen die aanwezig waren bij ontslag afnamen in de loop van de tijd, meldden ouders op het moment van het vervolggesprek dat 24,7% van de kinderen nog last hadden van ten minste één aanhoudend symptoom. De meest voorkomende waren: vermoeidheid 10,6%, slapeloosheid 5,19%, verstoorde geur 4,7% en hoofdpijn 3,5%. En 8,4% van de deelnemers ervoer meer dan één aanhoudend symptoom.

Risicofactoren

Ook is gekeken naar risicofactoren om aanhoudende symptomen te krijgen. Vooral de iets oudere kinderen (6-18 jaar) en kinderen met een voorgeschiedenis van allergische aandoeningen bleken meer risico te lopen.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid