Artikel gepubliceerd op 10 januari 2022

Hoewel er in de media veel aandacht wordt besteed aan Long Covid en artsen en zorgverleners in alle sectoren mensen tegenkomen die corona hebben doorgemaakt en na maanden nog steeds klachten hebben, is er nog veel onduidelijk over dit ziektebeeld.

Dit overzichtsartikel gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde laat onder andere zien hoe moeilijk het nog is om harde uitspraken te doen over het vóórkomen van Long Covid. Ook gaat het artikel in op het ziektebeeld, waaronder functionele en structurele longafwijkingen, de beperkingen waar patiënten mee kampen, de bijkomende risico's en de uitdagingen in de zorg.

De coronapandemie gaat onverminderd door. Sommige mensen die besmet raken krijgen weinig tot geen klachten. Anderen worden levensbedreigend ziek of overlijden zelfs. De meeste mensen hebben na vier weken geen klachten meer. Een deel heeft maanden na de besmetting echter nog steeds klachten. Meestal zonder dat er een waterdichte verklaring van de oorzaak is. Langdurige klachten komen vaker voor bij mensen die ernstig ziek zijn geweest, maar het is niet duidelijk wie of waarom langdurige klachten ontwikkelen. Daarnaast zijn er geen objectieve criteria om een diagnose te stellen. En ook nog geen bewezen effectieve behandeling. Onderzoek laat zien dat de meeste langer aanhoudende klachten uiteindelijk minder worden en overgaan, maar er is ook een kleine groep die klachten blijft houden.

Een paar items uit het overzichtsartikel uitgelicht:

Hoeveel komt het nu voor? 

Langdurige klachten na een coronabesmetting hebben een grote impact op de volksgezondheid. Gegevens over hoeveel mensen langdurige klachten hebben die langer dan 6 maanden geleden met corona besmet zijn, komen langzamerhand beschikbaar. Toch wisselen de aantallen van alle verschillende onderzoeken waardoor het moeilijk is om precies te zeggen hoeveel mensen last hebben van deze langdurige klachten.

Onduidelijkheid over de diagnose 

Voor het stellen van de diagnose ‘long covid’ mist op dit moment nog een objectieve maatstaf. Hierdoor is het heel moeilijk de cijfers over het vóórkomen van long covid in de verschillende wetenschappelijke onderzoeken op waarde te schatten. De klachten waar mensen last van hebben zijn divers en verschillen in ernst. Er zijn geen klachten vastgesteld die noodzakelijk zijn voor het stellen van de diagnose. Dat geldt ook voor de minimale ernst van deze klachten. Daarnaast zijn er geen meetinstrumenten en zijn de klachten niet uniek of specifiek voor long covid, dezelfde klachten komen ook bij andere ziekten voor. Ook waren sommige klachten misschien in mindere mate al langdurig aanwezig vóór de infectie.

Longschade

Sinds het begin van de pandemie zijn mensen bang dat er na een coronabesmetting veel mensen permanente longschade overhouden. Inmiddels is dit veelvuldig onderzocht en lijkt die angst gelukkig onterecht. Longproblemen komen wel voor, het meest bij mensen die met ernstige klachten zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar deze klachten verdwijnen bij de meeste mensen. Bij een hele kleine groep blijven (lichte) afwijkingen aanwezig. 

 

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid