Verschenen in Nature op 9 augustus 2022

Deze titel staat bovenaan het bericht in Nature: Long-COVID treatments: why the world is still waiting (nature.com) met als ondertitel: “Na een trage start beginnen onderzoekers nu manieren te testen om de blijvende symptomen van de ziekte te bestrijden.”

In dit artikel komen meerdere onderzoekers uit Engeland en Amerika aan het woord. Zij geven inzicht hoe het komt dat onderzoek naar behandeling van Post-Covid zo traag tot stand komt. Ze geven ook veel voorbeelden van onderzoeken naar behandelingen (vooral medicatie) die al wel gestart zijn. Helaas blijkt uit dit artikel ook dat er nog geen goed onderbouwde behandeling/medicijn beschikbaar is.

Waarom nog weinig onderzoek naar behandelingen?

Er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak van Post-Covid. Er zijn alleen aanwijzingen/vermoedens van meerdere en verschillende oorzaken. Onderzoeken om meer zekerheid te krijgen over de oorzaken zijn nog niet afgerond of hebben een vervolg nodig. Hierdoor aarzelen onderzoekers om studies te starten rondom behandelingen. Want een behandeling (bv met een medicijn) probeert de oorzaak tenslotte weg te nemen of af te remmen. Bovendien moeten behandelingen getest worden op mensen. Het is nog niet duidelijk bij wie, welke mogelijke oorzaak de reden van de klachten is.

Dat maakt onderzoek naar behandeling lastig want misschien test je iets op de verkeerde groep; dan zou er onderzoek gedaan worden met mensen waar de klachten worden veroorzaakt door een andere oorzaak dan waar de uit te proberen behandeling op ingrijpt.

Een andere reden die onderzoek lastig maakt is dat sommige Post-Covid klachten, zoals vermoeidheid en hersenmist, moeilijk objectief te meten zijn. Goed onderzoek vereist goed opgezette studies met véél proefpersonen die verdeeld worden over een groep die de behandeling aangeboden krijgt en een groep die dat niet krijgt. Dat kan moeilijk zijn voor individuele onderzoekers om op te zetten. Daarvoor is coördinatie van onderzoek nodig en dat is vaak niet het geval. Bovendien zijn studies vaak duur en kost het tijd om farmaceutische bedrijven zo ver te krijgen om te investeren.

Wat brengt de toekomst?

De onderzoekers spreken de verwachting uit dat er wel meer onderzoek gaat komen. In Engeland en Amerika is volgens hen veel geld gereserveerd voor onderzoek.

Helaas blijft er tot die tijd veel onduidelijk en verwachten deze onderzoekers dat patiënten en behandelaars zowel schadelijke als onschadelijke behandelingen blijven uitproberen. Van beide noemen ze ook voorbeelden. Lees het hele bericht via de link in de eerste alinea.

 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid