Gepubliceerd op 30 januari 2021

Mensen die corona hebben doorgemaakt houden hier soms nog lang klachten aan over. 80 procent van de mensen die positief getest zijn geweest, heeft na twee weken nog klachten. De meeste komen overeen met de klachten in de acute fase, hoewel dit niet altijd het geval is. Dit blijkt uit een Amerikaanse systematische review die de langetermijneffecten van corona beoordelen.

In dit onderzoek is naar veel artikelen gezocht waarin de langetermijngevolgen van corona zijn onderzocht. Over het algemeen hebben de meeste mensen last van vermoeidheid (58 procent). Andere klachten die 100 dagen na ziekte nog worden gemeld zijn hoofdpijn (44 procent) en aandachtsproblemen (27 procent). Hierop volgen hoesten (19 procent) en kortademigheid (14 procent). Opvallend bij de laatste groep is dat de long-CT-scan bij 35 procent na 60-100 dagen afwijkend is in vergelijking tot mensen die geen corona hebben doorgemaakt. 

Er is verder onderzoek nodig om de verschillende symptomen met elkaar in verband te kunnen brengen.

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid