Publicaties verschenen in februari en november 2022 en maart 2023

Voor volwassenen is nog steeds niet helemaal duidelijk hoeveel mensen nu Long Covid hebben, maar er zijn wel schattingen die een goed beeld geven. Lees een eerder artikel hierover. Maar is dat ook zo voor kinderen met Long Covid? Hoeveel kinderen met Long Covid zijn er nu eigenlijk?

In maart 2023 is er een systematische review gepubliceerd over het vóórkomen van Long Covid bij kinderen. Een systematische review is een samenvatting van al het onderzoek dat al over een specifiek onderwerp is gedaan en geeft daarmee een zo compleet mogelijk beeld van het beschikbare wetenschappelijke bewijs. Er zijn 40 onderzoeken bekeken met in totaal 12.424 kinderen tot 18 jaar. Uit deze systematische review blijkt dat 23% (loopt van 4-66%) van de kinderen 3 maanden of langer na de infectie nog klachten hadden. Na 3-6 maanden was dit 26%, na 6-12 maanden 21% en na meer dan 12 maanden 15%. Meer resultaten uit dit onderzoek vind je hier.

Uit Brits onderzoek uit maart 2023 blijkt dat 59.000 Britse kinderen van 2-16 jaar langer dan 3 maanden Long Covid klachten ervaren na een Covid-infectie. Dit is 0,29% van de 2-11 jarigen en 0,96% van de 12-16 jarigen. 

Een Italiaans onderzoek uit november 2022 geeft een ander inzicht. Zij hebben 679 kinderen die een Covid-infectie hebben gehad een jaar lang gevolgd en hieruit blijkt dat 4% van deze kinderen na 1-5 maanden slecht hersteld was. Dit percentage nam af tot 1,3% na 6-9 maanden en 0,7% na 12 maanden. Bij ander onderzoek naar hoe vaak Long Covid voorkomt wordt meestal gekeken naar hoeveel mensen bepaalde symptomen hebben. Dít onderzoek geeft informatie over hoeveel kinderen slecht hersteld zijn en zegt dus niets over symptomen. Dat maakt deze resultaten lastiger te vergelijken met andere onderzoeken.

In februari 2022 is door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) een handreiking gepubliceerd voor diagnostiek en behandeling van kinderen met Long Covid. De conclusie die ze trekken is dat er op dat moment nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwing is om goed in te kunnen schatten hoeveel kinderen in Nederland Long Covid hebben.

Helaas is er dus nog steeds onvoldoende informatie over hoeveel kinderen Long Covid hebben. Er wordt hier nog steeds onderzoek naar gedaan en we hopen dan ook dat hier binnenkort meer duidelijkheid over komt.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid