Publicatie verschenen op 7 maart 2023 in Journal of Infection and Public Health

Zowel voor volwassenen als voor kinderen geldt dat we niet zo goed weten hoeveel er nu Post-Covid hebben. Er zijn wel onderzoeken naar gedaan en voor kinderen hebben onderzoekers nu een samenvatting gemaakt van wat er tot nu toe bekend is over hoe vaak het voorkomt en wat de risicofactoren zijn.

Dit onderzoek is een systematische review en meta-analyse. Bij een systematische review worden alle beschikbare wetenschappelijke studies over een bepaald onderwerp samengevoegd. Bij een meta-analyse worden de gegevens uit de verschillende studies samengevoegd en worden uitkomsten opnieuw berekend. Het voordeel van een systematische review en meta-analyse is dat de resultaten meer betrouwbaar zijn dan één enkele studie.

Opzet onderzoek

Er is gezocht naar wetenschappelijke artikelen over het vóórkomen van Post-Covid bij kinderen tot 18 jaar in de periode 2020-2022. Als definitie voor Long Covid is een periode van minimaal 3 maanden aanhoudende klachten na een corona-besmetting aangehouden.

Resultaten

Er zijn 40 bruikbare studies gevonden met in totaal 12.424 deelnemers.

Uit de studies blijkt dat 4-66% van de kinderen 3 maanden of langer na de infectie nog klachten hadden. Als deze resultaten worden gecombineerd, heeft 23% 3 maanden of langer na de infectie nog klachten. Na 3-6 maanden was dit 26%, na 6-12 maanden 21% en na meer dan 12 maanden 15%.

Voor de klachten is er ten eerste in de studies bekeken in welke orgaansystemen kinderen klachten ervaarden en ten tweede welke specifieke klachten kinderen hadden.

Orgaansystemen

Als gekeken wordt naar de verschillende orgaansystemen, dan blijkt het volgende: algemene klachten werden het meest gerapporteerd (20%), gevolgd door luchtwegklachten (15%), neurologische klachten (14%), psychische klachten (12%), spijsverteringsklachten (12%), spierklachten (9%), hart- en vaatklachten (7%), huidklachten (6%) en oogklachten (4%).

Specifieke klachten

Als gekeken wordt naar de specifieke klachten dan zijn de meest voorkomende klachten kortademigheid (23%), extreme vermoeidheid (20%) en hoofdpijn (16%).

In 7 studies werden risicofactoren genoemd. Oudere kinderen en meisjes hebben een groter risico op Post-Covid. Dit geldt ook voor kinderen met een slechte lichamelijke of geestelijke gezondheid en degene die meer en ernstige symptomen hadden in de acute fase.

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat ongeveer een kwart van de kinderen die een corona-infectie hebben gehad 3 maanden later nog klachten ervaart en 15% na een jaar nog steeds.

Beperkingen van het onderzoek

Er wordt relatief weinig onderzoek gedaan naar Post-Covid bij kinderen en daarom is het aantal studies dat is meegenomen beperkt voor een systematische review. Het is ook niet duidelijk hoeveel van de klachten voorkomen bij kinderen in het algemeen (dus los van een covid-infectie), zoals bijvoorbeeld hoofdpijn. Daardoor is het niet altijd duidelijk in hoeverre de klachten door de corona-infectie komen.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid