Publicatie verschenen op 24 augustus 2022 in o.a. the Lancet Regional Health Europe

Deze studie is onderdeel van een langer lopend onderzoek: CO-FLOW. De studie heeft als doel de lange termijn gevolgen in beeld brengen van Covid-19 patiënten die in het ziekenhuis waren opgenomen. Verschillende nazorgtrajecten werden bekeken.

In deze studie heeft het Erasmus MC samen met Rijndam Revalidatie en zorginstelling Laurens het lichamelijk herstel gevolgd van patiënten na een ziekenhuisopname door een Covid-19 infectie. Zij hebben patiënten gevolgd die tussen 24 maart 2020 en 17 juni 2021 waren ontslagen van de IC of een verpleegafdeling uit zeven ziekenhuizen in hun regio.

Opzet studie

Er namen 650 patiënten deel. Van 582 mensen zijn de gegevens gebruikt. Deze mensen zijn, op basis van de ernst van hun situatie, verdeeld in vier groepen: mensen die geen revalidatie ontvingen, mensen die poliklinisch revalideerden (met meestal maar één soort hulpverlener), in een medische revalidatie instelling en in een gespecialiseerd verpleeghuis (de laatste twee met zorg vanuit een team van verschillende soorten hulpverleners vanuit huis of in een  instelling).

Patiënten zijn gevolgd tijdens 3, 6 en 12 maanden na ziekenhuisontslag. Op die momenten zijn hun hart/longfuncties, spierkracht en hun mobiliteit gemeten.

Conclusie

Deze studie laat zien dat de lichamelijke functies van het hart en de ademhaling, fitheid, spierkracht en mobiliteit door revalidatie verbeteren. En dat verdeling van verschillende groepen patiënten over verschillende soorten revalidatie zinvol lijkt.

De analyses (inclusief die uit een eerdere tussentijdse publicatie)laten echter ook zien dat ondanks vaak goed herstel van longschade en longfunctie heel veel patiënten nog aanhoudende klachten hebben zoals erge vermoeidheid met veel impact op hun kwaliteit van leven.

Vervolgonderzoek

Onderzoekers adviseren toekomstig onderzoek te richten op wat het meest effectieve revalidatieprogramma is, op het verfijnen van de keuze wie voor welk type revalidatie het beste in aanmerking kan komen en op het vaststellen van factoren waarom iemand lichamelijk slecht herstelt.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid