Gegevens gepubliceerd op 18 maart 2024 op de site van het RIVM

Er is een Nederlandse schatting gedaan van het aantal patiënten met Post-Covid in Nederland: het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen heeft dit in hun nieuwste kwartaalonderzoek beschreven. Zij hebben dit gemeten met een vragenlijstonderzoek. Hieruit blijkt dat in december 2023 naar schatting 3-4% van de volwassenen (26 jaar en ouder) langdurige klachten heeft na een coronabesmetting. In overleg met het RIVM, dat onderdeel is van het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen, hebben wij deze cijfers omgerekend naar de Nederlandse bevolking. Naar schatting waren er in december 2023 320.000-508.000 volwassenen in Nederland met langdurige klachten na covid. Ongeveer een kwart (24%) geeft aan door deze klachten heel erg beperkt te zijn in het dagelijks leven. Dit komt neer op 80.000-127.000 mensen.

Voor jongeren (12-25 jaar) gaat het naar schatting om 5% die langdurige klachten houdt. Een vijfde van hen geeft aan door deze klachten heel erg beperkt te zijn in het dagelijks leven. Het percentage jongeren kan niet omgerekend worden naar concrete aantallen omdat de onderzoeksgroep daarvoor te klein was.

Deze cijfers komen aardig overeen met de cijfers die het Maatschappelijk Impact Team (MIT) al eerder heeft genoemd (zie volgende alinea). Hierbij ging het om álle mensen met Post-Covid, dus zowel kinderen als volwassenen. De orde van grootte is gelijk.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid