Vanuit verschillende beroepsgroepen zijn er aanbevelingen opgesteld voor zorgverleners voor de behandeling van mensen met Long Covid ofwel Post-Covid. De verschillende richtlijnen en handreikingen voor herstelzorg na corona vind je op deze pagina.

Ben je geen zorgverlener maar heb je zelf last van langdurige coronaklachten en wil je weten wie jou kan helpen bij je herstel? Lees meer over de rol van de verschillende zorgverleners

Richtlijn 'Herstel en re-integratie van werkenden met het Post-COVID Syndroom'

De doelstelling van deze leidraad is het ondersteunen van de bedrijfsarts bij de probleemoriëntatie en diagnostiek van werkenden met Post- Covid en interventies ten aanzien van begeleiding naar werkhervatting of bij werkbehoud.

De aanbevelingen in deze leidraad zijn bedoeld voor bedrijfsartsen. De aanbevelingen kunnen ook van belang zijn voor andere adviseurs op het gebied van arbeid en gezondheid, zoals artsen en verpleegkundigen. Het is ook erg interessant voor werkenden met Long Covid. Een lid van onze gebruikersraad heeft meegelezen en vond het een duidelijk document. Het geeft inzicht en verschaft duidelijkheid.

De richtlijn is terug te vinden op de website van de NVAB. Lees hier de richtlijn.

Richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’

De richtlijn ‘Langdurige klachten na COVID-19’ geeft antwoord op vragen over diagnostiek, begeleiding en behandeling van patiënten met langdurige coronaklachten en patiëntenvoorlichting. Deze beschrijft op basis van de laatste inzichten de zorg aan patiënten die na een coronabesmetting langer dan vier weken klachten houden zoals vermoeidheid, benauwdheid, minder goed ruiken of proeven, problemen met bewegen en concentratieproblemen. Zo komt aan bod welke aanvullende diagnostiek zinvol is, en wanneer een patiënt in aanmerking komt voor paramedische herstelzorg of psychologische zorg. Huisartsen en medisch specialisten hebben samen gekeken wanneer patiënten beter naar de huisarts of naar het ziekenhuis kunnen gaan. Voor de tweedelijns zorg wordt ook beschreven hoe de gezondheidsstatus van de patiënt in kaart kan worden gebracht. Daarnaast komt aan bod welke specialismen bij voorkeur betrokken zijn bij het multidisciplinaire overleg. 

De richtlijn is bedoeld voor zorgverleners en is te vinden op de NHG-richtlijnenwebsite en als onderdeel van de richtlijn COVID-19 op de Richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten.

De inhoud van de richtlijn is verwerkt in de informatie op thuisarts.nl.

Richtlijnen paramedische herstelzorg

De beroepsgroepen die onder de paramedische herstelzorg van corona vallen zijn fysio- en oefentherapie, logopedie, diëtetiek en ergotherapie. Zij hebben samen een factsheet opgesteld met richtlijnen voor herstelzorg van corona. In de richtlijnen staat uitgelegd met welke corona symptomen je bij welke zorgverlener terecht kunt. Medisch specialisten en huisartsen kunnen deze factsheet gebruiken bij het doorverwijzen naar de juiste paramedische zorg. Deze richtlijnen zijn ook informatief voor mensen met langdurige coronaklachten. Meer informatie over behandeling door de verschillende paramedische zorgverleners: 

Platform voor artsen

Artsenfederatie KNMG lanceerde begin december 2021 het COVID-19 platform – voor en door artsen. Op dit platform staat alle actuele informatie over corona bij elkaar, op een eenvoudig doorzoekbare manier. Denk aan richtlijnen en handreikingen. Het platform is bedoeld om artsen te helpen alle actuele en relevante medische informatie eenvoudig te vinden. Binnen hun eigen vakgebied zijn artsen goed op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van corona, maar in gesprekken met patiënten krijgen artsen ook veel vragen over corona die buiten hun eigen vakgebied liggen. Daarom is het voor hen belangrijk dat die informatie gemakkelijk te vinden is.

Handreiking behandeling kinderen

Begin februari 2022 is een handreiking gepubliceerd voor diagnostiek en behandeling van kinderen met Long Covid ofwel Post-Covid. Je vindt de handreiking op nvk.nl. Deze is opgesteld door de werkgroep post-COVID syndroom, samengesteld door vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van kinderfysiotherapie (NVFK) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), sectie kinderrevalidatiegeneeskunde.

Nu je hier bent… Maak jij het mee mogelijk?

Doe mee en doneer eenvoudig via Tikkie zodat we jou en anderen met langdurige coronaklachten op weg kunnen helpen.

Gezichten achter Long Covid