Publicatie verschenen op 4 januari 2024 in Nature Communications

Een belangrijk en veel voorkomend symptoom bij Post-Covid is PEM, Post-exertionele malaise. Dit wordt ook wel inspanningsintolerantie genoemd. Meer over PEM lees je hier. Maar wat veroorzaakt nu deze klachten? Daar hebben deze onderzoekers naar gekeken.

Opzet onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum in Amsterdam. De deelnemers waren 25 patiënten die minimaal 6 maanden Post-Covid hadden en die ook PEM hadden. Alle patiënten zijn niet in het ziekenhuis opgenomen geweest voor de covid-infectie en waren voorafgaand aan de infectie gezond. Er deden ook 21 controle-deelnemers mee om de resultaten goed te kunnen vergelijken. Zij waren na een covid-infectie goed hersteld.

Alle deelnemers kregen een intensieve fietstest en bij de patiënten werd er hierdoor PEM opgewekt. Een week voor de fietstest en een dag na de fietstest werd bij iedereen bloed en een klein stukje spierweefsel afgenomen.

Resultaten

De patiënten scoorden vergeleken met de controlegroep slechter op de fietstest. En in het spierweefsel van de patiënten werden verschillende afwijkingen gevonden die niet bij de controlegroep werden gevonden. Zo werkten de mitochondriën van de spiercellen, ook wel de energiefabrieken, minder goed en produceerden ze minder energie. Ook werd er meer spierschade gezien na de fietstest bij patiënten dan bij de controlegroep.

Bij zowel de patiënten als de controlegroep werden achtergebleven virusdeeltjes gevonden. In het spierweefsel van beide groepen werden geen tekenen van een verminderde doorbloeding gevonden.

Conclusie

De patiënten in dit onderzoek hadden een duidelijk lagere inspanningscapaciteit vergeleken met de controlegroep. Dit kwam niet door de functie van hart en longen, maar doordat er een stoornis is in de stofwisseling in de spiercellen.

Achtergebleven virusdeeltjes en een verminderde doorbloeding van het spierweefsel lijken geen rol te spelen bij PEM.

Aan het onderzoek hebben alleen mensen met ernstige Post-Covid meegedaan. Maar de resultaten komen niet door inactiviteit van deze groep. De deelnemers waren niet bedlegerig en zette zo’n 4000 stappen per dag. Bovendien zou inactiviteit zichtbaar moeten zijn in het bloed door spierafbraak en dat was niet het geval. Inactiviteit is dus niet de oorzaak van PEM.

De klachten van extreme vermoeidheid na inspanning lijken dus mogelijk biologische verklaarbaar te zijn.

Beperkingen onderzoek

De onderzoekers geven geen duidelijke beperkingen aan in hun onderzoek.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid