Publicatie verschenen op 15 februari 2024 in Scientific Reports

Er zijn voor Post-Covid nog weinig effectieve behandelingen. Er worden verschillende behandelingen uitgeprobeerd door patiënten, zoals bijvoorbeeld hyperbare zuurstoftherapie. Dit is een behandeling waarbij patiënten via een masker 100% zuurstof inademen (in ‘gewone’ lucht zit maar 21% zuurstof). Dit gebeurt in een grote afgesloten ruimte (de hyperbare kamer) waarin de druk hoger is dan de normale omgevingsdruk. We hebben eerder geschreven over een onderzoek naar het effect hiervan. Maar dat ging alleen over het effect direct na de behandeling. Nu hebben dezelfde onderzoekers in dit vervolgonderzoek gekeken wat het effect van deze behandeling is na 1 jaar.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in Israël. Deelnemers waren mensen van 18 jaar en ouder met cognitieve klachten die meer dan 3 maanden na een corona-besmetting nog aanwezig waren. Aan het eerste onderzoek hebben 73 mensen deelgenomen en 37 hiervan hebben de hyperbare zuurstoftherapie ontvangen. De andere 36 kregen een nep-behandeling (controlegroep). Voor de 37 personen die de hyperbare zuurstoftherapie kregen, bestond de behandeling uit 40 sessies hyperbare zuurstoftherapie van 90 minuten in 2 maanden tijd. Alle deelnemers hebben voor de start van de behandeling en 1-3 weken erna verschillende vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten gingen over kwaliteit van leven, slaapkwaliteit, psychische klachten en pijn.

Voor dit vervolgonderzoek hebben de mensen die de hyperbare zuurstoftherapie hebben gekregen (en dus niet de controlegroep) ruim een jaar na de behandeling (gemiddeld na 486 dagen) opnieuw vragenlijsten ingevuld.

Resultaten

Van de 37 mensen die gevraagd zijn om mee te doen aan dit vervolgonderzoek, hebben er 31 meegedaan.

Kwaliteit van leven: Voor lichamelijk functioneren was er direct na de behandeling geen duidelijke verbetering, maar na 1 jaar wel. Verbetering op andere onderdelen van kwaliteit van leven, zoals energie en emotioneel welzijn verbeterden direct na de behandeling en dit effect hield aan na 1 jaar.

Slaapkwaliteit: De verbetering in slaap direct na de behandeling was ook na 1 jaar nog aanwezig.

Psychische klachten: Voor psychische klachten werd er direct na de behandeling een verbetering gezien en dit effect hield aan na 1 jaar.

Pijn: Voor pijn werd er direct na de behandeling een verbetering gezien en dit effect hield aan na 1 jaar. 

Conclusie

Uit dit vervolgonderzoek blijkt dat de kwaliteit van leven, slaapkwaliteit, psychische klachten en pijn van patiënten met Post-Covid kunnen verbeteren door hyperbare zuurstoftherapie. De verbeteringen die door deze therapie worden bereikt, blijven zelfs na één jaar na de laatste behandelsessie aanhouden.

Beperkingen van het onderzoek

De beperkingen van dit onderzoek zijn dat het aantal deelnemers aan dit onderzoek vrij klein is. In hun eerste onderzoek hebben ze gebruik gemaakt van een controlegroep. Maar voor dit vervolgonderzoek niet. Dit komt omdat de controlegroep na het eerst onderzoek alsnog behandeling met  hyperbare zuurstoftherapie aangeboden heeft gekregen. Hierdoor waren ze niet meer beschikbaar als controlegroep.

Een beperking die niet in het artikel wordt genoemd, maar die er volgens PostCovid NL wel is, is dat er niet bekend is wat de deelnemers aan het onderzoek nog voor andere behandelingen hebben gevolgd in het jaar na de hyperbare zuurstoftherapie. Hierdoor kan niet gezegd worden dat het effect alleen door deze therapie komt.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid