Publicatie verschenen op 12 december 2022 in Nature Cardiovascular Research

Veel mensen met Long Covid ervaren POTS (Posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom). Hierbij zorgt de overgang van een liggende positie naar een staande positie voor een abnormaal grote toename van de hartslagfrequentie. Ook na vaccinatie tegen het corona-virus krijgen sommige mensen POTS. Dit onderzoek heeft onderzocht hoe groot de kans is om POTS te krijgen na een corona-besmetting en na een corona-vaccinatie.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten. Dossiers van 12.460 mensen die een corona-besmetting hebben gehad en 284.592 mensen die een corona-vaccinatie hebben gehad zijn onderzocht. Het gaat om dossiers uit de jaren 2020-2022. Omdat POTS ook voorkomt zonder corona-besmetting of vaccinatie, is er onderzocht hoe groot de kans is om POTS te krijgen ná vaccinatie of besmetting vergeleken met vóór vaccinatie of besmetting.

Resultaten

Na vaccinatie

POTS komt vaker voor bij mensen ná een corona-vaccinatie dan vóór een corona-vaccinatie: van de 284.592 gevaccineerden hadden er 501 POTS vóór de vaccinatie en 763 ná de vaccinatie.

Na besmetting

Hetzelfde geldt voor een corona-besmetting; ook daarbij komt POTS vaker voor ná een besmetting dan vóór een besmetting: van de 12.460 geïnfecteerden hadden er 123 POTS vóór de besmetting en 260 ná de besmetting.

Dus

Zowel na een corona-vaccinatie als na een corona-besmetting is de kans om POTS te krijgen verhoogd. Maar de kans op POTS is na een corona-besmetting vijf keer zo groot als na een corona-vaccinatie.

Beperkingen van het onderzoek

Door de opzet van dit onderzoek kan je niet zeggen dat POTS is veroorzaakt door de vaccinatie of besmetting, alleen dat de kans op POTS groter is na een vaccinatie of besmetting. Om een oorzaak aan te tonen, moet er een studie worden opgezet waarbij de ene groep bijvoorbeeld een vaccinatie krijgt en de andere groep niet, terwijl verder alle omstandigheden gelijk worden gehouden. Dat laatste is in deze studie niet gebeurd.

Wat betekent dit?

Uit dit onderzoek blijkt dat je na een corona-vaccinatie een kans hebt om POTS te krijgen, maar de kans na een corona-besmetting is veel groter. Dit is dus géén reden om je niet voor corona te laten vaccineren. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat je na een corona-vaccinatie of corona-besmetting een grotere kans hebt om POTS te krijgen, maar de aantallen die POTS krijgen zijn relatief klein.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid