POTS (Posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom) is een aandoening waarbij de overgang van een liggende positie naar een staande positie een abnormaal grote toename van de hartslagfrequentie veroorzaakt. Hierbij treden symptomen op zoals duizeligheid, licht in het hoofd zijn, moeite met nadenken, wazig zicht of flauwvallen. 

Andere klachten die vaak bij POTS voorkomen zijn misselijkheid, prikkelbare darm syndroom, slapeloosheid en chronische hoofdpijn. Behandeling is per patiënt uniek en kan bestaan uit het vermijden van staan, overeind zitten en andere factoren die POTS uitlokken, een hoge inname van zout en vocht, steunkousen, bewegingstherapie, revalidatietherapie en medicijnen. Medicatie kan onder andere bestaan uit bètablokkers. Bij meer dan 50% van de mensen die POTS ontwikkelen naar aanleiding van een virale infectie verbeteren de klachten aanzienlijk binnen vijf jaar.

Meer informatie over POTS vind je hier.  

Er zijn mensen die na een Covid infectie, POTS klachten ervaren. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar POTS klachten na een Covid infectie. Meer onderzoek is nodig om goed te snappen welke oorzaak deze klachten hebben, waarom en bij wie het zich voordoet na een Covid infectie en wat we er tegen kunnen doen. In dit wetenschappelijke artikel staat informatie voor diagnose en behandeling van POTS bij Post-Covid.

POTS is een vorm van orthostatische intolerantie (OI). Bij OI krijg je klachten als je rechtop komt staan of zitten. Zoals bijvoorbeeld duizeligheid of een licht gevoel in je hoofd. Als dit ook samengaat met een verhoogde hartslag, dan spreek je van POTS. OI, en dus ook POTS, is een vorm van een verstoord autonoom zenuwstelsel. Dus: een verstoord autonoom zenuwstelsel kan verschillende klachten geven, waaronder OI. Een specifieke vorm van OI, waarbij de hartslag snel stijgt, is POTS.

Er is ook nog veel onbekend over POTS. Hieronder vind je de klinieken en ziekenhuizen waarvan wij weten dat ze ervaring hebben met POTS. Heb het hierover met je arts als je denkt dat deze zorgverleners jou verder kunnen helpen.

Word donateur

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid