Vermeld op 8 februari 2022

In samenwerking met kinderen en jongeren is er nu ook een definitie voor Long (langdurig) Covid voor deze jonge doelgroep vastgesteld. Deze definitie vormt een aanvulling op de WHO-definitie voor Long COVID bij volwassenen die in oktober 2021 is vastgesteld.

In februari 2022 heeft een onderzoeksgroep in Engeland voor het eerst een definitie geformuleerd voor kinderen en jongeren. Deze luidt:

Een aandoening waarbij een kind of jongere symptomen (waarvan minimaal één fysiek)  heeft die:

  • Zijn voortgezet of ontwikkeld na een diagnose van COVID-19 (bevestigd met een of meer positieve COVID-tests);

  • Invloed hebben op hun lichamelijke, geestelijke of sociale welzijn;

  • Invloed hebben op een bepaald aspect van het dagelijks leven (bijv. school, werk, thuis of relaties) en;

  • Gedurende minimaal 12 weken na de eerste test op COVID-19 aanhouden.

De definitie is vermeld in National Institute for Health Research en vervolgens gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood (onderdeel van BMJ Journal).

Hoe is de definitie tot stand gekomen?

De onderzoeksgroepen werkten samen met patiënten en hun verzorgers om de definitie te formuleren. Dit gebeurde met behulp van een democratische techniek die de Delphi-methode wordt genoemd. Met deze methode wordt in verschillende discussierondes overeenstemming bereikt. Meer lezen over de Delphi-methode op participatiekompas.nl.

Waarom is een definitie zo belangrijk?

In de wetenschappelijke wereld is het erg belangrijk om onderzoeken met elkaar te kunnen vergelijken. Dan kun je betrouwbaardere uitspraken doen en conclusies trekken dan op basis van bijvoorbeeld maar één studie. In het geval van Long Covid zijn er wel steeds meer studies gedaan, maar vaak zijn ze nog niet met elkaar vergeleken. Op basis van de conclusies van één studie kan je bijvoorbeeld moeilijk een behandeling vaststellen die ook écht bewezen effect heeft.

Het is nu nog lastig om wetenschappelijke onderzoeken naar Long Covid goed met elkaar te kunnen vergelijken. Dat komt onder andere door de onduidelijkheid over de definitie van Long Covid. Wat meet/onderzoek je nu eigenlijk precies als je het hebt over Long Covid? Bijvoorbeeld welke klachten betrek je wel/niet in je onderzoek en vanaf hoeveel maanden na de acute infectie ga je meten?

Deze nieuwe definitie zal ervoor zorgen dat het onderzoek gericht is op elementen van Long Covid die het belangrijkste zijn voor patiënten. Ook helpt het onderzoekers om studies over vóórkomen, ziekteverloop en uitkomsten betrouwbaar te vergelijken en te evalueren. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de werkelijke impact van Long Covid.

Terug naar overzicht onderzoeken

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid