Het ministerie van VWS heeft de regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten verlengd tot 1 augustus 2023. Dit is goed nieuws voor patiënten met langdurige coronaklachten, ook wel Long Covid of Post-Covid-syndroom genoemd. Mensen die corona hebben gehad of nog krijgen en langdurige klachten overhouden, kunnen nu langer aanspraak maken op een vergoeding voor paramedische zorg.

De regeling paramedische herstelzorg is opgezet in 2020 nadat Longfonds en Long Alliantie Nederland deze kwestie hadden geagendeerd op basis van signalen van mensen met langdurige klachten op coronaplein.nu. Deze zou oorspronkelijk vorig jaar zomer al aflopen. Het kabinet besloot toen vanwege de grote hoeveelheid besmettingen de regeling met een jaar te verlengen en doet dat nu om diezelfde reden opnieuw.

Mensen met Long Covid gehoord

Longfonds is blij met deze verlenging. Wij hebben ons hiervoor ingezet zodat mensen die het afgelopen jaar corona hebben gehad of nog krijgen en langdurige klachten overhouden, gebruik kunnen maken van dezelfde zorg als mensen die eerder corona kregen. We zijn verheugd dat onze signalen, met input van mensen met Long Covid op coronaplein.nu, gehoord zijn.

Lees hier meer onze inzet voor mensen met Long Covid.

Wat houdt de regeling in?

Met de regeling paramedische herstelzorg kunnen mensen met langdurige coronaklachten binnen het basispakket maximaal 6 maanden gebruik maken van:  

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal tien behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur). De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen echter NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID 19, maar wel voor andere aandoening/ indicaties.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur) Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na COVID, maar wel voor andere indicaties, zoals bijv. diabetes.
  • Logopedie: geen maximum aantal uur.

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling blijft dat je verplicht bent om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona.

Meer weten over deze en andere voorwaarden? Lees het hier.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid