Publicatie verschenen op 27 januari 2024 in Current Clinical Microbiology Reports

POTS (Posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom) is een aandoening waarbij iemand klachten ervaart bij het overeind komen. Bij kinderen is deze aandoening slecht omschreven en daardoor wordt dit ook niet altijd herkend door (kinder)artsen. Kinderen worden hierdoor vaak niet goed behandeld voor POTS. Dit onderzoek heeft gekeken naar wat er over POTS bij kinderen bekend is.

Vóórkomen

Omdat POTS vaak over het hoofd wordt gezien als diagnose, is het lastig om te schatten hoe vaak het voorkomt. Bij kinderen is er ook nog nauwelijks onderzocht in hoeverre een (corona-)infectie een rol speelt bij het ontstaan van POTS.

Diagnose

Om POTS vast te stellen bij kinderen gelden deze criteria:

  • Symptomen van orthostatische intolerantie (klachten als je rechtop komt staan of gaat zitten zoals duizeligheid of een licht gevoel in je hoofd) én
  • Een normale hartslag in liggende positie die meer dan 40 slagen per minuut toeneemt bij verandering van positie óf
  • Een maximale hartslag boven 130 slagen per minuut (kinderen van 6-12 jaar) of 125 slagen per minuut (kinderen van 13-18 jaar) in de eerste 10 minuten van een sta-test én
  • Zonder dat de bloeddruk afneemt (bovendruk mag niet meer dan 20 afnemen en onderdruk niet meer dan 10).

Behandeling

Na het stellen van een diagnose is het belangrijk dat kinderen en hun ouders goed geïnformeerd worden. Het is vooral belangrijk dat er informatie wordt gegeven over wat de klachten kan opwekken. Dat kan bijvoorbeeld door langdurig staan, plotselinge hoofdbewegingen, een hoge luchttemperatuur en slaapgebrek.

Behandeling zonder medicijnen kan bestaan uit het advies meer te drinken en ook meer zout in te nemen. Ook wordt geadviseerd om liggend oefeningen te doen om de pompfunctie van de spieren in de armen en benen te verbeteren. Hierbij moet er wel goed worden opgelet dat de belasting niet te groot is als het kind last heeft van inspanningsintolerantie (ook wel PEM genoemd).

Als dit onvoldoende werkt, dan kunnen er medicijnen worden voorgeschreven. In het artikel staan verschillende medicijnen beschreven.

Conclusie

Het identificeren en daarmee het behandelen van mensen met POTS gebeurt nog te weinig, zeker als het gaat om kinderen en kinderen met Post-Covid. De aandoening wordt vaak over het hoofd gezien. Het is niet precies bekend hoe POTS ontstaat en er is weinig onderzoek beschikbaar over POTS bij kinderen. Meer kennis hierover zou de behandeling van deze klachten kunnen verbeteren.

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid