Een genezende behandeling voor Post-Covid is er helaas nog niet. Maar er wordt wel steeds meer duidelijk over medische behandelopties die misschien kunnen werken. Zo zijn er voor sommige symptomen wel al behandelingen beschikbaar in Nederland. Op deze pagina lees je informatie over medische behandeling. Informatie over ergotherapie, fysiotherapie en wat je zelf kan doen staat op onze pagina Wat kan je doen aan herstel van Long Covid?

Omdat er nog geen behandelingen is, gaan mensen vaak zelf op zoek naar informatie. De informatie op deze pagina kan wellicht helpen bij deze zoektocht. We willen benadrukken dat dit geen volledig overzicht is en dat wij de behandelingen die hier genoemd worden niet specifiek aanbevelen. Als je overweegt een behandeling te starten, doe dit dan altijd in overleg met (huis)arts.

Behandeling POTS 

POTS (Posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom) is een aandoening waarbij de overgang van een liggende positie naar een staande positie een abnormaal grote toename van de hartslagfrequentie veroorzaakt. Lees hier meer over POTS. Er is nog geen behandeling om POTS te genezen. Maar de klachten van POTS kunnen voor een deel behandeld worden. In dit artikel lees je hier meer over.  

Huidige kennis medicatie 

C-support heeft samen met IVM (Instituut Verantwoord Medicijngebruik) een rapport gemaakt waarin de huidige kennis over Post-Covid en het lopende onderzoek worden beschreven. Hoofdstuk 4.2 gaat over medicatie tegen Post-Covid klachten. Hun conclusie: 

  • Diverse richtlijnen adviseren geen medicamenteuze behandeling van Post-Covid-klachten.  
  • Coronavaccins lijken geen positief effect te hebben op bestaande Post-Covid-klachten.  
  • Er is nog geen bewijs voor positieve effecten van geneesmiddelen bij Post-Covid-klachten uit goed opgezette klinische studies. Wel zijn er aanwijzingen dat bepaalde geneesmiddelen en hyperbare zuurstof mogelijk gunstige effecten hebben.  
  • In de dagelijkse praktijk worden verschillende behandelingen bij Post-Covid offlabel* toegepast, waaronder hyperbare zuurstof en diverse geneesmiddelen (waaronder SSRI’s, lage dosis naltrexon en antihistaminica).  
  • Er wordt nog een breed scala aan geneesmiddelen en voedingssupplementen voor de behandeling van (specifieke) Post-Covid-klachten onderzocht. 

Potentiële behandelingen

Stichting Long Covid geeft op hun website een overzicht (niet volledig) van medische behandelopties die mogelijk ingezet kunnen worden om bepaalde klachten van Post-Covid te behandelen of de oorzaak van Post-Covid te behandelen. Deze behandelingen zijn gebaseerd op onderzoek bij patiënten met een vergelijkbaar ziektepatroon zoals ME/CVS, op kleine zogenaamde pilotstudies of op casusrapporten over bevindingen bij enkele patiënten met Post-Covid. We willen hierbij benadrukken dat lang niet alles wat hier genoemd wordt binnen het reguliere zorgaanbod valt. Artsen kunnen (nog) niet alles voorschrijven wat hier genoemd wordt. Dit zijn wel behandelingen waar onderzoek naar gedaan wordt en die hopelijk in de toekomst gebruikt kunnen worden voor patiënten met Post-Covid.

Eén van de mogelijke offlabel medicijnen zijn SSRI’s. Deze medicijnen werken als antidepressivum, maar worden soms voorgeschreven bij mensen met Post-Covid omdat ze mogelijk een positief effect hebben op vermoeidheid, hersenmist en overprikkeling. Het is nog niet bewezen dat deze behandeling ook effectief is bij Post-Covid. Maar omdat deze behandeling wel al veel wordt gebruikt, willen we je de volgende informatie niet onthouden. Om huisartsen en patiënten te ondersteunen delen we hier twee documenten; één over achtergrond en aandachtspunten en één over de doseringen. Maar ga hier als patiënt niet zelf mee experimenteren en overleg altijd goed met je (huis)arts voordat je aan deze medicatie begint.

Artikelen over behandeling op onze onderzoekspagina

Lopend onderzoek 

Er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan naar mogelijke behandelingen. Een lijst van lopende onderzoeken staat op de Kennisagenda Post-Covid van ZonMw (zie Bijlage 2-Lopende clinical trials). In kolom C (Onderdeel) kan je selecteren op bijvoorbeeld ‘medicamenteus’ als je onderzoeken wilt zien over mogelijke medicijnen. 

Podcast 

Merel Hellemons, longarts en gespecialiseerd in Post-Covid wordt in de Podcast Met Volle Teugen geïnterviewd over Post-Covid. Vanaf de 22e minuut gaat het over behandelingen. 

Duitsland 

Je hoort veel in de media dat in Duitsland meer behandeling mogelijk is in diverse expertisecentra. We zijn als PostCovid NL in gesprek om te kijken wat Nederland hiervan kan leren. 

 

*Offlabel betekent dat het medicijn dat wordt gebruikt niet is geregistreerd voor de klacht waar het voor wordt gebruikt. Bijvoorbeeld een medicijn dat is goedgekeurd voor de behandeling van suikerziekte en wordt gegeven aan iemand met Post-Covid. 

Steun ons

Er moet meer perspectief komen voor mensen met Long Covid. Steun ons belangrijke werk!

Gezichten achter Long Covid